Back to top

Més d'un milió d'euros per al nou parc del lliscament de Reus

L'Ajuntament de Reus publica la licitació per a un nou parc esportiu i skate park

L'Ajuntament de Reus ha publicat al perfil del contractant la licitació del contracte d'obres per a la construcció del futur parc del lliscament, a la zona oest de la ciutat. El contracte surt amb un pressupost de licitació de 1.049.473,80 euros (IVA inclòs), i un termini d'execució de 10 mesos. Les obres comportaran la creació d'un parc esportiu urbà i la recuperació del paisatge i els valors ecològics i naturals.

Parc esportiu intergeneracional

El parc esportiu inclourà les noves instal·lacions per a la pràctica d'esports de lliscament, així com noves pistes de petanca i elements de calistènia. La zona verda de l'entorn preveu la naturalització i la creació de noves zones d'estada entre el barranc dels Capellans i el carrer de Ginesta. El projecte contempla de reflexió sobre l'encaix del parc en el seu entorn urbà i natural immediat, així com l'encaix en el projecte de la V Verda.

El parc esportiu es concep com un nucli d’activitat física de la ciutat i que actuarà de punt de trobada intergeneracional gràcies als tres espais que conformen el parc esportiu: la zona de lliscament, el parc de cal·listènia i l l’àrea de petanca.

Nou skate park 

La instal·lació central és el nou skate park, de 1.066 metres quadrats. El disseny ha prioritzat la integració paisatgística, amb elements que tenen poc impacte visual ja que s’eleven poc per sobre de la cota del terreny. S’ha buscat la interconnexió entre les persones que patinen i passegen, un espai de relació i de contacte amb els camins i els vianants. Aquest espai constarà d’una superfície contínua de formigó pulit, a diferència de l’actual skate park, que estava format per elements prefabricats. L’aposta per un skateparc integrat és una decisió basada no sols en l’àmplia funcionalitat esportiva, sinó per la durabilitat i resistència a les inclemències meteorològiques.

Els elements dels que consta l’saketepark són els següents:

  • Un gran bowl central, que té forma de piscina, amb tres hips o salts i les mides del half-pipe actual, enfonsat fins a una profunditat entre 175 i 230cm.
  • Una mini bowl per iniciació, amb forma de gota i un corredor que protegeix la bowl
  • Zones de patinatge de carrer als laterals i zona d’onades a l'extrem sud.
  • Respecte al parc de cal·listènia, comptarà amb una gran varietat d’elements per exercitar-se. Se situa en un àrea sobre una superfície de pradera natural marcada pels camins perimetrals
  • I finalment, la zona de petanca substituirà la zona actual per una de nova amb molta més amplitud i en un entorn naturalitzat per compaginar l’estada i el joc d’aquesta modalitat.
parc del Lliscament

Projecte urbanístic

El projecte crea un nou parc públic, amb espais de relació, esport i descans, que dinamitzarà la zona oest de la ciutat, generant un lloc de trobada entre la ciutadana i la natura. El parc tindrà una superfície de 13.016m2, dels quals 1.066m2 corresponen a l’Skateparc.

El projecte urbanístic es veu condicionat per la proximitat dels barrancs del Molí, dels Capellans i de la Mina. Un condicionant que es posa en valor. Es recondueixen les condicions d’inundabilitat per minimitzar l’afectació en zona urbana, alhora que es naturalitza l’espai i es recupera un paisatge típic com és el de barrancs i rieres.

S’estableix un corredor verd, en sentit longitudinal, que funciona com a espai biodivers i connector ecològic dels diferents espais lliures que envolten la zona, al llarg de la riera naturalitzada dels Capellans. I s’incorpora un talús verd que, alhora, millora les condicions d’inundabilitat de la zona.

Aquest corredor de verd es plantarà amb vegetació típica de bosc de ribera; i, en paral·lel al recorregut es col·loca un camí de passejada.

Al llarg del parc s’hi habilitaran zones d’estada per als usuaris amb mobiliari urbà i vegetació que, segons els indrets, podrà ser d’arbres de fulla caduca o de prat naturalitzat.

Es preveu també la xarxa de reg i la construcció d’un dipòsit de recollida de l’aigua de pluja per al reg. I Aigües de Reus preveu la recuperació de l’aigua d’una mina existent, també per al reg de la vegetació del parc.

Projecte parc del Lliscament

Paraules clau:

Notícies relacionades