Back to top

Més de la meitat de les entitats veïnals de Reus necessiten un reforç dels equipaments bàsics

És una de les conclusions que s'extreuen de l'estudi del moviment veïnal que servirà per dibuixar futures línies de treball

La regidoria de Relacions Cíviques ha presentat els resultats de l’estudi del moviment veïnal que s’ha portat a terme per conèixer  la situació actual de les entitats veïnals a Reus i poder dibuixar futures línies de treball a nivell d’accions municipals. Les conclusions d’aquesta diagnosi seran debatudes amb les associacions de veïns el proper dissabte, 26 de juny, en una trobada plantejada per identificar i prioritzar les properes accions que, des de la Regidoria de Relacions Cíviques, es portaran a terme.

Conclusions

Els objectius han estat analitzar en profunditat el moment actual de les entitats veïnals de Reus; actualitzar el mapa de situació de l’estat de les associacions de veïns  i elaborar el punt de partida per avançar en noves propostes de suport fruit de l’anàlisi, la reflexió i el consens.

En l’estudi hi han participat 33 de les 38 entitats veïnals de Reus, que representen el 86’84% del total

Algunes de les dades més rellevants 

 • A Reus hi ha 38 entitats que treballen per a la millora dels barris
 • El 58% d’aquestes es van crear abans de l’any 2000, per tant tenen més de 20 anys d’història
 • L’entitat més antiga va ser creada el 1968 i és Sol i Vista.
 • Des del 2018, s’han creat cinc entitats veïnals: Zona 5, El Roserar de Mas Iglesias, AV Mas Magrané, AV Plaça Cultura de la Pau i AV Reus Nord.
 • El 81% cobren quotes als socis
 • El 48% obté fons públics i privats
 • Un 56% de les associacions tenen més de 150 persones sòcies.
 • El 75% utilitza les xarxes socials
 • El 53% necessita un reforç dels equipaments bàsics
 • El 31% de les entitats compten amb wifi/internet al local.


Respecte al paper de les entitats en la seva interlocució amb l’Ajuntament, aquestes han valorat com a aspectes més importants la comunicació de desperfectes, incidències i incivisme, així com  la presentació de demandes i propostes per a la millora dels barris en general.

Altres temes que consideren importants són contribuir a la cohesió del barri, dinamització i proposta d’activitats  així com  facilitar la integració  de totes les persones que formen part de la comunitat del barri.

Quant al suport que les entitats esperen de l’Ajuntament, s’ha destacat l’atorgament de subvencions per a activitats i per al funcionament i manteniment dels locals socials.

Altres qüestions que han valorat molt positivament per part de l’Ajuntament han estat l’assessorament personalitzat que es fa per part de la Regidoria de Relacions Cíviques, la proposta de formació per a la millora del funcionament de les entitats, la potenciació d’espais de trobada entre entitats per a l’ intercanvi de bones pràctiques i col·laboracions futures i l’atenció a les seves demandes de millora dels barris.

Nous eixos de treball

Un cop feta la feina d’anàlisi dels resultats, la regidoria  ha plantejat de forma provisional, a l’espera de la jornada de debat amb les associacions veïnals ja datada, algunes possibles línies de treball que es resumeixen en tres eixos.

A nivell de dotació de recursos:

 • Crear un banc d'ordinadors i altres immobilitzats
 • Establir punts de wifi oberta als locals propis
 • Donar suport a una ampliació de les seves activitats des de la descentralització, la cogestió i la transversalitat.

A nivell de connexió:

 • Establir nous espais de trobada entre entitats, per tal fer visibles les bones pràctiques i l’intercanvi d’experiències i de col·laboracions.
 • Seguir potenciant el paper de la Federació d'Associacions de Veïns de Reus.

A nivell de donar visibilitat a la tasca de les entitats:

 • Potenciar campanyes de sensibilització sobre les associacions veïnals, animant la ciutadania en general a contactar la seva associació  corresponent i a incentivar-ne l'adhesió #Jo+pelBarri  #SocdelBarri #MestimoelmeuBarri

La regidora Caelles ha recordat que aquesta primera proposta d’accions  s’acabara de definir i de completar  en el decurs de la jornada de treball prevista amb les associacions que se celebrarà el proper dissabte, 26 de juny de 10 a 13h en el Circol. “Per tant, em satisfà remarcar que seguim fermament donant suport a les entitats veïnals i  continuem oberts i escoltant tots els diferents punts de vista per tal de crear conjuntament amb les entitats un teixit associatiu fort i consolidat que esdevingui referent en cadascun dels barris de la nostra ciutat», ha comentat.

Paraules clau:

Notícies relacionades