Back to top

Més visites als locals d’alimentació i restauració per revisar les mesures anti-COVID19

La regidoria de Salut i Ciutadania ha reforçat les visites als establiments d’alimentació i restauració per revisar les mesures de prevenció de la COVID-19. D'altra banda, s'avalua i es té una perspectiva general del sector

En el marc de les campanyes habituals de la regidoria de Salut i Ciutadania per a la vigilància de l’acompliment de les mesures de seguretat alimentària, Salut ha reforçat durant els mesos de juliol i agost les visites als establiments d’alimentació i restauració per fer també una revisió de les mesures de prevenció de la COVID-19 posades en marxa i per tal d’avaluar i tenir una imatge de la situació al sector.

346 establiments actius

Els consultors contractats per l’Ajuntament han visitat un total de 346 establiments actius, comprovant que el 89% dels establiments han implantat les mesures necessàries de prevenció COVID -19 i que un 83% han incrementat les mesures de neteja i desinfecció habituals. A la resta de locals o bé ja s’havien implantat mesures prèviament o s’hi han detectat mancances. Als locals on s’han trobat deficiències se’ls ha informat de les recomanacions en vigor i s’estudiaran les mesures a prendre.

Resultats positius

Des de Salut i Ciutadania s’han valorat positivament els resultats d’aquesta campanya ja que confirmen que el teixit comercial d'alimentació i restauració de la ciutat ha adaptat la seva activitat a la situació sanitària.

Les visites també han permès actualitzar el missatge de la necessitat de mantenir la seguretat als establiments comercials i actualitzar la informació sobre mesures de prevenció. Cal tenir present que els establiments d'alimentació i restauració són un lloc de pas de molts ciutadans i per això són essencials també en la transmissió d’informació i el recordatori de bons hàbits.

L’Ajuntament de Reus va publicar el passat mes de maig un seguit de recomanacions pels establiments d’alimentació i restauració i per a tot tipus de comerços. El document es pot consultar al web reus.cat .

Paraules clau:

Notícies relacionades