Back to top

"No m'hauria pensat mai venir a fer cua a Càritas"

Durant el 2020, Càritas ha atès a un total de 21.329 persones del conjunt de la Diòcesi de Tarragona. Un 36% més que l'any anterior.

"No m'hauria pensat mai venir a fer cua a Càritas". Al llarg del 2020, milers de persones de tot Catalunya s'han fet seva aquesta frase. I és que l'impacte econòmic que ha suposat la Covid-19 és innegable.

Moltes persones han vist agreujada la seva vulnerabilitat, però a diferència d'altres anys, moltes altres que no hi estaven també s'han trobat, de la nit al dia, en una situació de pobresa.

Segons Càritas, al llarg d'aquest 2020, han augmentat les persones ateses de nacionalitat espanyola (43%) i les persones que, tot i estar treballant, han necessitat l'ajuda de l'entitat (12%).

La pobresa té cara de dona

La Memòria del 2020 presentada per Càritas aquest dijous, 3 de juny, també constata que de les 8.236 famílies ateses, un 70% són dones i un 55% són dones amb fills. 

Viure sense ingressos

Des de Càritas també alerten que l'habitatge és un dels principals problemes amb què es troben. I és que 1 de cada 4 persones ateses viuen en habitatges rellogats, ocupats o cedits.

Durant el 2020, 1 de cada 5 llars ateses per Càritas han viscut sense cap ingrés econòmic, provocant que un 55% de les famílies visquin en una situació de pobresa severa.

Paraules clau:

Notícies relacionades