Back to top

Nou tractament per millorar la qualitat de l'aigua de les Borges del Camp

Comaigua ha implementat un nou sistema de tractament que redueix la concentració de nitrats i disposa d’un sistema de telecontrol

L’Ajuntament de les Borges del Camp i Comaigua han implementat un nou sistema de tractament a l'Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) de les Borges del Camp amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’aigua subministrada en aquest municipi. L’encarregat d’executar aquest sistema ha estat Comaigua, constituïda pel Consell Comarcal del Baix Camp i Sorea.

Es redueixen els nitrats

El nou tractament implementat és un sistema de bescanvi iònic que fa circular el cabal d’aigua a tractar per un filtre que conté unes resines específiques per bescanviar nitrats. En el dimensionament de l’equip d’eliminació de nitrats, s’ha establert com a concentració desitjada de l’aigua a subministrar 35 mg/L, en lloc dels 50 mg/L que marca el Reial Decret, per garantir en tot moment la qualitat de l’aigua per a consum humà.

Amb l’objectiu d’operar amb total eficiència, aquest nou sistema de tractament d’aigua s’ha connectat amb el telecontrol existent, fet que permet disposar d’un control anticipat amb sistemes d’alarmes i oferir un control exhaustiu del funcionament de l’ETAP i de la qualitat de l’aigua en temps real i en continu.

L’aigua que se subministra al municipi de les Borges del Camp prové principalment del pou Mingatxo i, de manera secundària quan hi ha disponibilitat, de la mina dels regants. Aquesta aigua crua -és a dir, la que prové del medi i no ha estat tractada-, independentment de la seva procedència, té una concentració de nitrats superior a 60 mg/L, mentre que el límit per poder-la subministrar segons la normativa vigent és de 50 mg/L.

Per aquesta raó, des de l’any 2008, el municipi disposa d’una Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) composada, entre d’altres, per un bioreactor per a l’eliminació de nitrats, seguit d’un filtre multicapa i un filtre de carbó actiu, abans d’arribar -seguint el curs de l’aigua tractadaal dipòsit de distribució.

L’antiguitat d’aquest tractament innovador, que es va implementar l’any 2008, ha fet que l’Ajuntament de les Borges del Camp, conjuntament amb Comaigua, prengui la decisió de renovar-lo per fer un canvi per un nou tractament provisional fins a l’execució de la reparació del reactor biològic. Les obres del nou sistema de tractament han finalitzat el passat 3 juny, amb una durada d’una setmana, i s’hi ha invertit un pressupost de 47.587 euros.

Sobre Comaigua

En els seus més de 16 anys d’història, Comaigua s'ha convertit en el motor clau del procés de transformació, amb un model de col·laboració publico-privada, cap a una gestió econòmica i social més sostenible i on destaca per ser una mostra única de gestió mancomunant serveis. Els seus serveis van més enllà de l'excel·lència operativa, ja que aporten valor social i estan dirigits cap al desenvolupament sostenible per contribuir a assolir l'Agenda 2030 mitjançant la consecució dels ODS. 

Paraules clau:

Notícies relacionades