Back to top

Nova campanya preventiva de control de ciclistes i vehicles de mobilitat personal a Reus

Des de la Guàrdia Urbana es destinarà diàriament una patrulla no uniformada, exclusivament per la detecció i denúncia d'aquestes infraccions.

La Guàrdia Urbana de Reus realitzarà del 16 al 22 de gener la primera de les seves campanyes preventives en matèria de seguretat viària planificades pel 2023. En aquesta ocasió serà una campanya d’abast territorial català coordinada pel Servei català de Trànsit, de control de ciclistes i vehicles de mobilitat personal (VMP).

L’objectiu de la campanya és el de conscienciar les persones usuàries de l'ús responsable d'aquests vehicles i les conseqüències d'incomplir la normativa que els afecta. S’incidirà tant en ciclistes i persones conductores d’VMP com en la resta de conductors que cometen infraccions contra aquestes tipologies de conductors (principalment referides a no respectar la prioritat de pas i la parada i estacionament en zones reservades d’estacionament de bicicletes).

La principal finalitat és reduir els accidents a les voreres i els espais de vianants

L’augment de les persones usuàries dels VMPs, principalment, obliga a garantir una convivència adequada amb la resta d'usuaris, especialment amb els vianants.Per aquest motiu, la Guàrdia Urbana vigilarà el comportament en la conducció i el compliment de la normativa, denunciant les infraccions detectades.

Cal tenir present que tant els VMP com les bicicletes tenen la consideració de vehicle i, com a tal, els seus conductors estan obligats a evitar perjudicis, molèsties i perills, a més de mantenir una atenció permanent, una diligència i la deguda precaució quan circulin per les vies. Als VMP els serà d’aplicació el règim d’infraccions sobre parades i estacionaments.

Entre les infraccions que es controlaran pels agents es troben:

 • Circular en bici o VMP per voreres i zones de vianants, amb l’excepció dels monopatins, patinets o aparells similars que ho facin a pas de persones.
 • Circular en bicicleta portant un menor de 7 anys sense seient homologat o sense casc homologat
 • No cedir una bici/VMP el pas en intersecció regulada amb senyal de cediu el pas o STOP, obligant a la resta de conduir a fer maniobres brusques amb risc de col·lisió.
 • Circular amb VPM amb un número de persones transportades superior al de les places del vehicle.
 • Circular amb auriculars connectats a receptors o reproductors de so mentre es circula amb un VMP o bicicleta.  
 • Utilitzar dispositius de telefonia mòbil durant la conducció d’una bici o VMP.
 • Circular en bici o amb un VMP de nit o en situacions amb poca visibilitat, sense que el vehicle disposi de llum ni l’usuari porti roba o elements reflectants.

Des de la Guàrdia Urbana es destinarà diàriament una patrulla no uniformada, exclusivament per la detecció i denuncia d'aquestes infraccions.

També es realitzaran controls d’alcoholèmia aleatoris per verificar que les persones que condueixin bicicletes o VMP ho fan sense superar la taxa de 0.25 mg/l aire espirat i que no han incorporat drogues al seu organisme. Cas de donar positiu en algun dels dos supòsits, es podrà immobilitzar i el vehicle i traslladar-lo al dipòsit municipal. Negar-se a realitzar les proves d’alcohol i/o drogues també comportarà que es tramiti la corresponent denúncia i la immobilització i dipòsit del vehicle.

Finalment, cal tenir present que en les infraccions comeses per menors d’edats que condueixin una bici o un VMP els pares, tutors, acollidors i guardadors legals o de fet han de respondre solidàriament de la multa imposada, els aplicable la Llei de seguretat viària tal i com exigeix per motiu de l'incompliment de l'obligació imposada a aquests.

Des de la Guàrdia Urbana es faciliten els següents consells sobre com moure's per la ciutat amb bici o patinet elèctric:

 • Conduir amb precaució, evitant posar en perill la resta d'usuaris de la via
 • No circular per les voreres: està prohibit
 • Respectar la senyalització i els passos de vianants
 • No circular amb auriculars: a més de ser molt perillós, està prohibit.
 • En patinet elèctric, només pot anar muntada una persona.
 • La taxa d’alcoholèmia és de 0,25 mg/l en aire espirat, tant per bicicletes com per a VMP (a més, a partir del 21 de març de 2022 s’ha establert una taxa de zero alcohol per als menors d’edat que condueixin).
 • Fer servir el casc (recomanable).
 • Aparcar als llocs habilitats
 • El responsable de qualsevol incident és el conductor, o els seus pares, en cas de ser menor d'edat.

Paraules clau:

Notícies relacionades