Back to top

Nova inversió per a la millora de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Reus

Aigües de Reus ha rebut 416.500 euros de l’Agència Catalana de l’Aigua per impulsar millores a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals d’aquí a final d’any i al llarg de 2023

Aigües de Reus ha rebut una nova atribució de recursos (416.507 euros) de l’Agència Catalana de l’Aigua per impulsar millores a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) d’aquí a final d’any i al llarg de 2023. Es tracta d'un seguit de projectes que tenen com a objectiu garantir el bon funcionament de la depuració de les aigües residuals i del conjunt del sistema de sanejament de la ciutat. Aquesta dotació econòmica s'emmarca en el Pla de Reposicions i Millores del sistema de sanejament de Reus, el finançament del qual recau en l’ACA, com a administració hidràulica responsable de les polítiques de sanejament arreu de país i com a receptora del cànon de l’aigua (que tots els ciutadans paguen en la seva factura). La previsió és que els 416.507 euros concedits s’inverteixin en la recta final d’aquest any (113.393 euros) i al llarg de 2023 (303.114 euros).

Entre les millores previstes hi ha la reposició de diferents equips de l’EDAR, com són les bombes d’extracció de fangs, els compressors de gas dels digestors i les reixes de sòlids gruixuts d’entrada a la depuradora, entre altres equipaments. També inclou altres actuacions com la redacció del projecte per a l’ampliació de la canonada col·lectora d’arribada a l’EDAR que creua per sobre la carretera T-11, i la millora de l’eficiència energètica i la distribució lumínica de l'enllumenat de la depuradora.

Esperen un altre finançament

D’altra banda, Aigües de Reus preveu que, ben aviat, l’ACA també aprovi una altra atribució de 61.585 euros, sol·licitada recentment amb l’objectiu de finançar diferents actuacions que s’han hagut d’executar aquest any 2022 amb caràcter d’urgència.

Actualment, Aigües de Reus ja impulsa diversos projectes en el marc d’aquest Pla de Reposicions i Millores, amb un pressupost finançat per l’ACA d'1.570.680 euros per al període 2022-2023: 1.267.566 euros (2022) i 303.144 euros (2023). Entre aquestes millores hi ha la construcció d’una gran planta fotovoltaica a l’EDAR, que té un pressupost de 565.848 euros i que serà la planta solar fotovoltaica més gran instal·lada a la ciutat de Reus fins a la data. Amb una potència instal·lada de 640 KWp, ara és en període de licitació i la previsió és que estigui enllestida abans del final d'aquest any.

Tot plegat té com a objectiu la millora del sistema de sanejament “en alta” de la ciutat, que configuren el conjunt d’instal·lacions destinades a conduir i tractar les aigües residuals, concentrades prèviament per la xarxa de clavegueram en un o més punts. Formen part del sistema de sanejament de Reus l’estació de depuració d’aigües residuals, les estacions de bombament i els col·lectors “en alta”. Es tracta d’un sistema que requereix un important manteniment, així com d’una renovació i millora continuada.

Paraules clau:

Notícies relacionades