Back to top

Obres al barri Gaudí per reduir l’impacte al medi en cas de pluges intenses

Els treballs consisteixen en la reforma parcial de la xarxa de sanejament de la zona,

Aigües de Reus ha començat aquesta setmana obres a la rotonda del barri Gaudí on conflueixen les avingudes de Barcelona i del Comerç, amb l’objectiu de minimitzar l’impacte en el medi que es produeix arran dels episodis de pluges intenses. Una intervenció que es fa de manera coordinada, amb les obres de millora sota el túnel de la via del tren que, en aquests moments, executa l’Ajuntament. No hi ha prevista cap afectació en la circulació a la rotonda.

Els treballs consisteixen en la reforma parcial de la xarxa de sanejament de la zona, dissenyada per garantir el sobreeiximent d’aigua al medi quan es produeixen pluges intenses o torrencials.

El projecte preveu la millora del seu funcionament hidràulic, a la vegada que s’hi instal·la un nou equip amb una capacitat de tractament de 800 litres/segon. Aquest nou equip permetrà també la recollida de sòlids (papers, tovalloletes, plàstics, etc.) i, per tant, es redueix al mínim l’impacte al medi natural un cop s’activa el sobreeiximent de la xarxa en cas de fortes pluges.

Els residus captats seran derivats cap al col·lector de l’avinguda Països Catalans i, posteriorment, seran tractats a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR). L’actuació també inclou el reforç de la zona amb noves reixes de captació, millorant el drenatge actual en cas d’episodis de pluges intenses. L’actuació té una durada prevista de dos mesos i s’ha adjudicat a l’empresa constructora AGROVIAL S.A, amb un pressupost base de 139.503,43 euros.

Reducció d’abocaments al medi

Aquests treballs s'emmarquen en les polítiques de reducció dels abocaments al medi que du a terme Aigües de Reus, alineades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de la ONU, i com una acció derivada del Pla d’Acció Municipal de Reus (“Millora de la gestió de l’estació depuradora”). Amb aquest objectiu, Aigües de Reus ja disposa actualment de dos dipòsit Anti-DSU (de captació dels sobreeiximents del sistema de clavegueram unitari) de 4.000 m3 de capacitat per a la recollida d’aigües abans de l’abocament i per al seu tractament posterior a l’EDAR de Reus.

El sistema de sobreeiximent que ara s’instal·la s’integrarà en la xarxa de telecontrol d’Aigües de Reus que permet, en tot moment, saber quan i com es produeixen abocaments al medi des de la xarxa de sanejament. 

Episodis de fortes pluges

Aigües de Reus inverteix anualment prop de 150.000 euros en la neteja i manteniment periòdic de les reixes i embornals de la xarxa de clavegueram amb la idea de minimitzar els efectes dels aiguats a la ciutat. Paral·lelament, al llarg dels darrers anys, s’han dut a terme diverses inversions per pal·liar els principals problemes d’inundació i drenatge en diversos barris de la ciutat.

La neteja d’embornals i reixes és una feina que els tècnics d’Aigües de Reus realitzen de manera constant i planificada. En començar cada any i a fi i efecte d’assegurar la plena eficàcia de la xarxa de sanejament, s’estableix un programa de revisió, neteja i manteniment de tota la xarxa de clavegueram per tal que tant les canonades com les estructures de captació (embornals, reixes i altres elements) estiguin sempre en condicions òptimes de funcionament.

Aquesta planificació garanteix la neteja periòdica de tots els embornals i reixes, amb especial atenció a aquells punts de la ciutat que potencialment poden ser més problemàtics en cas d’aiguats forts.

De la mateixa manera, Aigües de Reus té identificats els punts crítics habituals del terme municipal en cas de pluja intensa, amb la qual cosa quan es preveu que hi hagi precipitacions fortes s’activa un protocol de pluja que inclou la comprovació d’ofici d’una dotzena de llocs de la ciutat. Generalment, es tracta de passos soterrats i dels voltants d’algunes rotondes, entre d’altres espais urbanístics.

Paraules clau:

Notícies relacionades