Back to top

El paper clau d'un fons inversor alemany pel traspàs de l'Hospital de Reus

El deute per la construcció del Sant Joan ha de passar a mans de la Generalitat en els pròxims mesos, si no el conveni queda anul·lat. Un dels agents implicats és un fons inversor alemany que perdria beneficis amb l'operació.
hospital

Un dels serrells més importants del traspàs de la gestió de l'Hospital Sant Joan al CATSalut és el deute contret per l'antiga INNOVA, ara Reus Serveis Municipals, per a la construcció de les noves instal·lacions a l'avinguda del Doctor Laporte.

Un deute que forma part de l'operació i que, al cap i a la fi, és el principal motiu, juntament amb la manca de finançament, del canvi de mans del Sant Joan.

Es tracta de dos crèdits que la Generalitat ha de comprar a les entitats bancàries prestadores. Un primer, sindicat, de 65 milions d'euros i un segon de bilateral de 55. És el que es recull al conveni que ha publicat la Generalitat i que especifica la creació de dues entitats de dret públic per a la racionalització del sistema públic de salut de les ciutats de Reus i Móra d'Ebre. Les dues empreses, com ja s'ha dit àmpliament, han de gestionar i prestar l'activitat pròpia del sistema públic de salut en aquests dos municipis.

La clàusula resolutòria

El conveni, a grans trets, regula el traspàs del Sant Joan al CATSalut. En un altre dels punts del preàmbul s'especifica també que l'Ajuntament cedeix de forma gratuïta la propietat de l'immoble de l'Hospital al Servei Català de la Salut i que, en paral·lel, la Generalitat adquirirà a les entitats financeres corresponents les dues operacions de deute a llarg termini formalitzades per Reus Serveis Municipals.

Conveni

Una clàusula del conveni reflecteix que si aquestes operacions de crèdit no passen a mans de la Generalitat, el traspàs queda anul·lat. El primer crèdit, el sindicat entre diverses entitats bancàries, també implica un fons inversor alemany. Aquest crèdit, el de la construcció del nou hospital, ha tingut compliments irregulars, el que ha incrementat en alguns casos els interessos i els beneficis per les entitats bancàries associades.

Ara la pilota és a la teulada de la Generalitat. No de les conselleries de salut i d'economia, i tampoc de l'Ajuntament de Reus o l'Hospital. És un equip tècnic de la Generalitat el que està estudiant com fer-se càrrec de les dues operacions. La clàusula que trenca el conveni si no s'efectua la compra del deute, marca que l'adquisició dels crèdits s'ha de fer abans de tres mesos, per bé que aquest termini es podria prorrogar.

Els passos previs al traspàs de Sant Joan

Paraules clau:

Notícies relacionades