Back to top

En perill la continuïtat de les educadores socials als centres educatius

L'any 2020, poc després que esclatés la pandèmia, es van incorporar 75 educadores socials als centres educatius. Ara, es troben amb la incògnita de saber si seguiran el curs vinent i lluitant per mantenir els seus llocs de feina

Amb l'esclat de la pandèmia i el que podia suposar això pels nens i nenes, el Departament d'Educació va decidir donar resposta a les problemàtiques socials que estaven derivant i accentuant-se per la Covid-19 i incorporar 75 noves educadores socials als centres educatius de Catalunya, 6 pel que fa a Reus.

Es tracta d'una figura que s'ha incorporat als centres de màxima complexitat i que duu a terme tasques més específiques de cara a l'alumnat, ja sigui fent atenció en les seves habilitats socials i la gestió de les seves emocions o fent activitats dirigides a tota la classe. 
  
Tant nens com famílies han valorat molt positivament la seva atenció, ja que proporcionen a l'alumnat un vincle més estret, i es poden tractar conflictes que els centres abans no podien assolir per culpa del gran volum de feina. 

Demanen més implicació per part del Departament d'Educació

És per això que des del Col·legi d'Educadors s'està fent un recull de signatures per poder reivindicar el manteniment de la seva figura i també s'estan movent per tenir reunions amb el Departament d'Educació. Demanen més implicació, ja que s'acaba el curs escolar i no tenen cap previsió de futur, només se'ls ha dit que la continuïtat no es pot donar. 

Paraules clau:

Notícies relacionades