Back to top

Un planta fotovoltaica, vehicles elèctrics i recuperació de minats, inversions d’Aigües de Reus pel 2021

Aigües de Reus també impulsa la instal·lació de plaques solars en altres infraestructures de la ciutat,

Gairebé un 40% de de les inversions que Aigües de Reus preveu executar al llarg de 2021 tenen com a objectiu la millora de l’eficiència energètica en la gestió del cicle integral de l’aigua, així com un canvi de model energètic i l’impuls de la mobilitat sostenible. La planificació per al 2021 també incorpora un ampli ventall d’obres de reparació i renovació de la xarxa d’abastament i sanejament en diversos barris de la ciutat.

Pel que fa a les polítiques d’eficiència energètica, la inversió més destacada prevista aquest 2021 és la instal·lació d’una gran planta fotovoltaica a l’estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de la ciutat. La construcció d’aquesta planta de plaques solars ha de servir per cobrir bona part de la demanda elèctrica que es deriva de l'activitat diària a l'EDAR de Reus. En aquests moments, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ja té sobre la taula la sol·licitud de finançament necessària, atès que l’ACA és l’administració hidràulica responsable de tot el que té a veure amb les polítiques i infraestructures de sanejament.

A banda de motivacions ambientals, l’objectiu també és l’estalvi de costos energètics en el funcionament de la depuradora. En aquest sentit, el projecte preveu que la producció màxima de la planta sigui de 887.720 kWh/any, mentre que el consum anual de l'EDAR és de 3.064.924 kWh/any. És a dir, la planta fotovoltaica produirà un 28% de l’energia que consumeix la depuradora de la ciutat en tot un any.

Paral·lelament, i mitjançant recursos propis, Aigües de Reus també impulsa la instal·lació de plaques solars en altres infraestructures de la ciutat, i aquest 2021 també es preveu l’inici de la instal·lació en l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) i el magatzem que l’empresa té al polígon Agro-Reus, que se sumaran a les plaques ja en funcionament en els dipòsits d’emmagatzematge d’aigua.

Recuperació de minats

Pel que fa al pla d’inversions i en relació a les polítiques d’eficiència energètica, un altre dels projectes destacats en marxa és la recuperació d’antics minats. Aquest 2021 es preveuen diverses actuacions de recuperació de l’antic minat del barri Fortuny. En aquest cas, es treballa amb l’objectiu d’utilitzar aquest aigua sense tractar per al reg del futur parc del lliscament i l’entorn del Parc dels Capellans. De la mateixa manera, també s’ha projectat una estació de tractament just en aquest punt per fer el tractament de les aigües i injectar-les a la xarxa d’abastament.

Unes obres que tenen com a objectiu aconseguir un millor aprofitament dels recursos hídrics de la ciutat en consonància amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU i el Pla d’Acció Municipal 2019-2023, que incorpora “la priorització de l’aigua com a element de gestió urbana”.

Al llarg de l’any passat, la interconnexió del minat d’Almoster amb la planta potabilitzadora de la ciutat ja va ser una de les inversions importants de l’any. Aquesta actuació, vinculada a les obres de millora del Passeig de la Boca de la Mina, ha permès recuperar la captació de l’antic minat d’Almoster per regar els espais verds que ara es creen amb el projecte d’adequació del passeig, com són el Jardí Agrari i el Parc de les Olors.

Vehicles elèctrics

D’altra banda, Aigües de Reus segueix endavant amb la renovació progressiva de la seva flota mòbil, i en breu preveu incorporar set vehicles elèctrics i els pertinents sistemes de recàrrega. El contracte de compra té en compte tant criteris econòmics com ambientals, i permet donar de baixa fins a cinc vehicles (matriculats entre els anys 2002 i 2005 i que porten acumulats entre 165.000 i 370.000km).

D’aquests nous vehicles que s’han d’incorporar a la flota d’Aigües de Reus, tres son monoplaces completament elèctrics i de petites dimensions, amb l’objectiu afegit de millorar la circulació i la mobilitat urbana.

La implementació de totes aquestes mesures ha de permetre un important estalvi econòmic a mig i llarg termini.

La telemesura avança

El pla d’inversions també preveu seguir renovant bona part del parc de comptadors al llarg de l’any 2021. La idea no és cap altra que substituir progressivament els actuals comptadors per d’altres que permeten el sistema de telelectura, cosa que ja s’ha anat fent des de 2017.

La renovació dels comptadors d’aquest 2021 ja s’ha iniciat i, al llarg de l’any, es durà a terme en domicilis dels següents barris: Poetes, Escorxador, Mare Molas, Carrilet, Horts de Miró i Muralla.

La telemesura serà una realitat a tota la ciutat el 2025/2026, quan s’haurà completat la substitució de tot el parc de comptadors (al voltant de 50.000).

Entre d’altres avantatges, els nous comptadors amb telemesura permeten que els ciutadans puguin conèixer en temps real el seu consum, així com configurar alarmes que avisin en cas que se superi un consum determinat o detectar, fins i tot, un possible escapament. 

Obres a la xarxa d’abastament i sanejament

Pel que fa a reparacions i renovacions en les canonades públiques, aquest 2021 hi ha previstes importants actuacions. Les principals inversions seran la renovació de la xarxa de sanejament del raval de Santa Anna, la millora de les xarxes d’abastament i sanejament de la plaça Prim, i la renovació del sistema d’abastament i sanejament en els carrers Santa Eulàlia i Harmonia.


do montsant

Paraules clau:

Notícies relacionades