Back to top

El Ple de Reus aprova l’autoesmena del Govern al Pressupost del 2022

La modificació dels comptes inclou la disminució dels ingressos a conseqüència del nou sistema de càlcul de la Plusvàlua

El Ple de l’Ajuntament de Reus ha aprovat aquest dimecres, 22 de desembre l’autoesmena presentada pel propi Govern de Reus als Pressupostos municipals de 2022, i ha aprovat l’expedient de manera definitiva.

La modificació dels comptes inclou la disminució dels ingressos a conseqüència del nou sistema de càlcul de la Plusvàlua, i l’increment dels ingressos de resultes de l’augment en la participació de Reus en la cessió dels tributs de l’Estat.

L’Ajuntament de Reus calcula que la modificació de l’impost de la Plusvàlua suposarà una disminució d’ingressos del 36,23%: 1,4 milions d’euros del pressupost aprovat per a l’exercici 2022. L’aprovació del nou sistema de càlcul per part del Govern de l’Estat ha coincidit amb la notificació per part de la Intervenció General de l’Estat d’un increment en la participació de Reus en la cessió dels tributs de l’Estat, amb un import coincident, d’1,4 milions; amb la qual cosa l’impacte en les finances municipals serà neutre.

La modificació i aprovació definitiva dels pressupostos permet a l’Ajuntament iniciar l’exercici amb equilibri pressupostari.

Paraules clau:

Notícies relacionades