Back to top

Presentació del projecte del polilleuger de l'escola Joan Rebull

L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, acompanyat d'altres membres del govern municipal i del grup municipal del PSC han donat a conèixer en els darrers dies el projecte de construcció del polilleuger annex a l'Escola Joan Rebull a la comunitat educativa d'aquest centre i a les associacions de veïns de la zona on s'ubicarà aquest equipament.
Presentació del projecte del polilleuger de l'Escola Joan Rebull

A la reunió hi han assistit representants de la direcció i de l'AMPA de l'escola, així com de les entitats veïnals de la zona on s'ha de construir el nou pavelló esportiu. El projecte es redactarà i licitarà el 2018, amb la previsió que les obres s'acabin el 2019.

Aquest polilleuger és previst que tingui una superfície de 2.565 metres quadrats amb una pista poliesportiva de 22 x 44 metres, apta per a la pràctica de les modalitats esportives de sala, inclosos el patinatge i l'hoquei patins.

Els polilleugers són una aposta per cobrir la ciutat d'instal·lacions esportives de proximitat i facilitar la pràctica esportiva de tots els col·lectius. Aquests equipaments tenen com a objectiu respondre a les necessitats escolars, tant pel que fa a les activitats docents d'educació física com a les activitats extraescolars esportives.

L'ús social dels nous polilleugers seguirà la línia dels que ja existeixen a hores d'ara a la ciutat, és a dir, amb una distribució de tres franges horàries: horari escolar (per activitats docents pròpies del centre escolar o, puntualment, de centres escolars propers), horari extraescolar (de dilluns a divendres al migdia i en horari correlatiu a l'escolar a la tarda, també per a competicions escolars els dissabtes al matí) i un horari social d'ús esportiu per a projectes i programes municipals, entitats esportives, veïnals i activitats d'esport per a tothom (de dilluns a diumenge).

Polilleuger

Origen de l'acord

La construcció d'aquest polilleuger és fruit de l'acord entre el govern municipal i el grup municipal del PSC per destinar el gruix del romanent de la liquidació dels comptes municipals de 2017 a la construcció de dos polilleugers (el de Joan Rebull i un altre a l'Escola Cèlia Artiga) amb una inversió aproximada d'1.215.000 euros per a cada un dels pavellons.

A més, una part d'aquest superàvit dels comptes de 2017 es destinarà a finançar la redacció del projecte executiu del pavelló del Molinet, vinculat a l’Institut Roseta Mauri, amb un import de 70.000 euros. La redacció del projecte es farà enguany i la previsió d'execució de les obres és entre els anys 2019-2020.