Back to top

Es preveu destinar dinou milions d'euros a programes de benestar social

L'Ajuntament de Reus ha aprovat el programa 2022-2025 per la coordinació i col·laboració entre el consistori i la Generalitat en matèria de serveis socials i altres programes relacionats al benestar social

El contracte programa 2022-2025 dona nous serveis i programes per millorar l’atenció de la ciutadania i per atendre les necessitats de les persones i col·lectius més vulnerables. L’Objectiu és actuar amb més eficàcia i eficiència per introduir una nova manera de gestionar els serveis socials a Reus. L’import total previst per als quatre anys és de 19.224.339 euros. Com a novetat, destaca la incorporació, per primer cop, d'actuacions per promoure la teleassistència avançada i per fer front al sensellarisme.

Novetats

Els serveis i programes següents s’incorporen per primera vegada o presenten canvis o novetats respecte al contracte programa anterior:

 • Atenció primària - Servei d’atenció a l’entorn domiciliari (SAED): El SAED incorpora diferents actuacions que faciliten l’autonomia de les persones i la integració al seu entorn familiar i comunitari. En aquest sentit, proporciona una atenció social i de cura per donar una resposta preventiva, proactiva i de proximitat. El SAED inclou el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) Social i el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) Dependència. Com a novetat, en l’àmbit d’aquest servei s’incorporen les tecnologies de suport i cura i es finançarà la teleassistència avançada. També es donarà suport a familiars i altres persones cuidadores no professionals, finançant el cost de la seva formació a partir de gener de 2023.
 • Atenció primària - Atenció a les persones sense llar: Aquest servei s’inclou per primera vegada, d’acord amb l’estratègia catalana per al sensellarisme que dona prioritat al col·lectiu de persones sense llar i activa els recursos d’equipaments i serveis a cada territori. També es preveu, a partir de 2023, la implementació del projecte Sostre 360, adreçat a joves sense llar.
 • Atenció primària - Serveis Socials Bàsics (SSB): Es consolida la ràtio de 3 treballadors/es socials + 2 educadors/es socials + 1 administratiu + 1 tècnic/a addicional per cada 15.000 habitants. Com a novetat, s'inclouen actuacions de supervisió als EBAS (Equips Bàsics d'Atenció Social), que possibilitarà el desenvolupament d'eines de millora a les funcions dels professionals. A més, es crea un Servei de Suport Tècnic (STE) als EBAS, que consistirà a incorporar de manera progressiva, a partir de l'1 de gener de 2023, un/a tècnic/a de suport en Dret i Psicologia cada 50.000 habitants. Uns/es professionals que suposaran un reforç important en els aspectes psicològics i legals que la intervenció social requereix. També és nova la implementació de la figura professional de coordinació d'equips a partir del 2023, un reconeixement i suport a la necessitat de treballar de manera coordinada.
 • Servei Especialitzat d'Atenció a la Infància i Adolescència (SEAIA): Es renova el model actual amb l’objectiu de treballar en la prevenció i el diagnòstic de situacions de risc d’infants i adolescents i es reforça l’atenció incorporant un/a terapeuta als equips.
 • Accessibilitat: Per primera vegada, es fomenta la formació en discapacitat i accessibilitat.
 • Jovent en situació de vulnerabilitat: Fins ara, aquest programa s’adreçava només a joves que migraven sols i ara s’amplia a tota la població jove del municipi que pugui estar en situació de vulnerabilitat.
 • Envelliment Quilòmetre Zero (EQZ): Es tracta de desenvolupar plans d’envelliment que millorin la qualitat de vida de les persones grans i potenciïn l’envelliment actiu com a model de socialització.
 • Funció directiva: Com a novetat, es reconeix la funció directiva en l’àmbit social. Defineix l’abast i les condicions en què s’ha de desplegar aquesta figura professional en el marc del contracte programa i també finança un/a professional de direcció per cada ABSS.
 • Prevenció de conductes de risc: Es tracta de promoure maneres d’actuació, preventives i proactives, per evitar o pal·liar conductes de risc de la població.
 • Plans, programes i projectes d’acció comunitària: Regidoria de Benestar Social: Introdueix l’acció comunitària com a eina preventiva per fer front a l’exclusió social des d’una mirada comunitària.
 • Pla estratègic de serveis socials, avaluació i sistemes d’informació: Com a novetat, es formalitza la col·laboració entre les administracions per al desenvolupament del Pla Estratègic de Serveis Socials 2021-2024, l’avaluació del contracte programa, i la recollida d’indicadors que permeti avançar i millorar els sistemes d’informació.
 • Altres actuacions incloses La resta de programes o serveis inclosos són els següents: Serveis d’Intervenció Socioeducativa (SIS) no residencial per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies, Regidoria de Benestar Social. Servei de transport adaptat, Regidoria de Benestar Social. Atenció al poble gitano, Regidoria de Benestar Social. Promoció i reconeixement del voluntariat, Regidoria de Benestar Social. Atenció primària - Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF), Regidoria de Salut i Ciutadania. Oficines joves per a l’emancipació juvenil. Regidoria de Salut i Ciutadania. Desplegament de polítiques locals de joventut, Regidoria de Salut i Ciutadania. Referent de dependència i promoció de l'autonomia personal, Regidoria de Benestar Social.

Altres actuacions incloses

La resta de programes o serveis inclosos són els següents:

 • Serveis d’Intervenció Socioeducativa (SIS) no residencial per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies, Regidoria de Benestar Social.
 • Servei de transport adaptat, Regidoria de Benestar Social.
 • Atenció al poble gitano, Regidoria de Benestar Social.
 • Promoció i reconeixement del voluntariat, Regidoria de Benestar Social.
 • Atenció primària - Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF), Regidoria de Salut i Ciutadania.
 • Oficines joves per a l’emancipació juvenil. Regidoria de Salut i Ciutadania.
 • Desplegament de polítiques locals de joventut, Regidoria de Salut i Ciutadania.
 • Referent de dependència i promoció de l'autonomia personal, Regidoria de Benestar Social.

Paraules clau:

Notícies relacionades