Back to top

Produir energia a través del procés de depuració de l'aigua

A la planta Depuradora d'aigües residuals de Reus produeixen biogàs a través del procés de depuració de l'aigua. Una energia que fan servir, entre altres coses per carregar la seva flota de vehicles elèctrics.

Transformar la matèria orgànica amb metà i així produir electricitat. Aquesta és la premissa amb què Aigües de Reus utilitza el procés de depuració de l'aigua per produir Biogàs que es destina al que es coneix com a "trigeneració", un procediment poc implantat a la demarcació de Tarragona mitjançant el qual s'obtenen simultàniament energia elèctrica, energia tèrmica i refrigeració.

D'aquesta manera la flora de vehicles elèctrics d'Aigües de Reus es pot recarregar amb l'energia que es produeix a través d'aquest tractament i usar així principis d'economia circular en l'activitat quotidiana de la depuradora.

Tot plegat coincideix amb el canvi de model energètic que es vol implementar des d'Aigües de Reus on destaca la instal·lació de plaques solars en les seves infraestructures i el millor aprofitament dels recursos hídrics de la ciutat.

Paraules clau:

Notícies relacionades