Back to top

Prohibit encendre foc en terreny forestal fins el 15 d'octubre

El govern ha decretat aquesta prohibició des d'avui 15 de març per prevenir incendis forestals.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, i Alimentació prohibeix a partir d’avui, 15 de març, i fins al 15 d’octubre, encendre foc en terreny forestal. Aquesta prohibició, recollida en el Decret 64/1995, té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals.

La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina en sigui la finalitat.

Només s'autoritza l'encesa en barbacoes d'obra amb mataguspires

No es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa del Departament d’Agricultura. Tampoc no es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura. Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.

També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

El 2020, un dels millors anys en nombre d’incendis i hectàrees forestals cremades

L’any 2020 va ser un any amb molts pocs incendis i hectàrees forestals cremades a Catalunya. De fet és el millor en dècades en baix nombre d’incendis originats i a nivell de superfície cremada es podria comparar també a l’any 2018. 

L’any 2020 hi va haver a Catalunya 289 incendis forestals, que van cremar  209 hectàrees totals. En referència a les causes, 63 d’aquests incendis han estat intencionats i això representa un 21.8% del total dels incendis de l’any.

Paraules clau:

Notícies relacionades