Back to top

Prova pilot per recarregar l’aqüífer del Baix Camp amb aigua depurada

El projecte REMAR, impulsat per Comaigua, és una iniciativa per retornar l’aigua depurada al medi a partir d’utilitzar  una tecnologia pionera i sostenible de gestió de recàrrega d’aqüífers. 

Comaigua, constituïda pel Consell Comarcal del Baix Camp i  Sorea, impulsa el projecte REMAR, una prova pilot per recarregar l'aqüífer del Baix Camp amb aigua tractada a l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) de Cambrils. 

REMAR és una iniciativa que té l’objectiu de fer front a l'escassetat d'aigua a partir de retornar, en unes condicions òptimes,un bé bàsic al seu medi. Per fer-ho, s’emprarà una pionera  tecnologia de gestió de recàrrega d'aqüífers, anomenada Managed Aquifer Recharge (MAR), mitjançant un sistema de basses artificials per infiltrar l’aigua a l’aqüífer del Baix Camp. 

Desembre de 2021

El projecte ha superat amb èxit les dues fases de la convocatòria del programa LIFE de la Unió  Europea i, actualment, està pendent de signar-se l’acord de subvenció. L’inici del projecte està  previst per al desembre de 2021 i tindrà una durada de quatre anys d'execució, fins al novembre  de 2025. 

depuradora comaigua remar

Dues basses artificials

Després de passar tots els processos de tractament per a la seva depuració, una part de l'aigua tractada a l'EDAR de Cambrils, 400 m3/dia, es conduirà cap a dues basses artificials que  infiltraran l'aigua en l'aqüífer per a la seva regeneració, així seguirà un procés natural. Una capa  reactiva situada al fons de les dues basses afavorirà l'eliminació de contaminants emergents  (fàrmacs, productes de neteja personal, filtres solars...), patògens, gens resistents als antibiòtics,  microplàstics, etc.

Es farà una anàlisi contínua de la qualitat de l'aigua amb sensors  multiparamètrics que s'instal·laran en diferents parts del procés. També es mesurarà l'activitat  enzimàtica per controlar l'activitat de biodegradació en les capes reactives i s'analitzaran els  contaminants emergents, microplàstics, patògens, gens resistents als antibiòtics, així com  paràmetres químics i microbiològics convencionals. 
Sistema sostenible 

El projecte REMAR utilitza un sistema sostenible, respectuós amb el medi ambient, segur i  eficient, que a més requereix poca energia i millora la majoria dels paràmetres de qualitat de  l'aigua.

Actualment s'aboca al mar

Actualment, s’aboca al mar tota l'aigua que es tracta a la depuradora, és a dir, 4.000.000 m3  l'any. A més, la situació d'escassetat d'aigua des dels anys 70 a la comarca del Baix Camp i l’alta  demanda d’aquest recurs fan que sigui necessari emprendre aquests projectes de reutilització  sostenible de l’aigua depurada. Si els resultats del projecte són favorables, en un futur, s'espera  poder recarregar l'aqüífer del Baix Camp amb tota l'aigua depurada a l'EDAR i reproduir el  sistema en altres regions, especialment en els països mediterranis. 

Projecte liderat per Comaigua 

REMAR està liderat per Comaigua i compta amb la participació del Consejo Superior de  Investigaciones Científicas (CSIC), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), el Centre  National de la Recherche Scientifique (CNRS) i Mejoras Energéticas. 

Els serveis de Comaigua van més enllà de l'abastament d'aigua, la gestió de la xarxa de  sanejament i la depuració, ja que treballa perquè el compromís amb el desenvolupament  sostenible creixi any rere any i contribuir a assolir l'Agenda 2030 mitjançant la consecució dels  ODS. El projecte REMAR té l’objectiu de demostrar la viabilitat d'una tecnologia neta i innovadora,  fomentar i promoure accions positives per a la societat i afegir un gra de sorra davant els reptes  globals als quals hem de fer front per cuidar l'aigua i el medi ambient. 
 

Paraules clau:

Notícies relacionades