Back to top

El PSC vol que es garanteixi una mascareta diaria a tots els alumnes de Reus

Es tracta d'una de les mesures que presnetarà al proper Ple de Reus relacionades amb el curs escolar

El Partit Socialista de Reus portarà al proper Ple de l'Ajuntament una moció amb diverses mesures relacionades amb el curs escolar, amb l'objectiu, segons recull el text de la moció  de garantir un"bon funcionament del curs escolar 2020-2021 i el foment de l’equitat als centres educatius de la ciutat"

la moció dels socialistes demana a l'Ajuntament que garanteixi una mascareta diaria a alumnes i docients, però també proposa mesures relacionades amb la bretxa digital, la suficiència alimentària o les entrades i sortides dels centres

Acords que proposarà el PSC-Reus

Que l’Ajuntament de Reus 

  1. Garanteixi una mascareta diària a tot l’alumnat i equips docents a l’entrada a l’escola.
  2. Que vetlli perquè es disposi de de zones de vianants segures als accessos als centres educatius per als alumnes i als seus acompanyants a les entrades i sortides, donant prioritat als desplaçaments a peu per davant dels vehicles. 
  3. Que es garanteixi un pla d’acció contra la bretxa digital, que garanteixi des del primer dia que tots els alumnes disposin de l’equipament informàtic i la connectivitat necessaris per evitar que ningú no es quedi despenjat del procés educatiu, especialment en cas d’episodis de quarantena. Que aquest pla garanteixi un acompanyament de les educadores i educadors referents dels centres escolars per informar, gestionar i assegurar que l’equipament informàtic i la connectivitat arriben a tothom.
  4. Que garanteixi la suficiència alimentària durant tot el curs escolar, tant si és mitjançant el servei de menjador a les escoles com amb altres fórmules en períodes de quarentena. 
  5. Que es valori el SAD Social (Servei d’Atenció Domiciliària) per a posar a disposició de les famílies en cas d’alumnes en període de quarantena, per tal que l’impacte en la conciliació familiar sigui el mínim possible. Que es negociï amb la Generalitat un increment de recursos per gestionar aquest servei.
  6. Que realitzi una campanya promocionant l’oferta d’activitats extraescolars d’iniciativa diversa i la seva represa: escoles dansa, música, idiomes, gimnasos, teatre, casals, caus... sota el paraigües de l’Educació 360. 7.- Instar a la Generalitat que, en els casos que sigui necessari, estudiï la possibilitat de compactació o reducció d’horaris a primària abans d’optar per la semipresencialitat o pel tancament d’un centre, en cas de contagis. 
  7. Que consensuï amb la comunitat educativa, mesures per fer un seguiment durant el curs 2020-2021 i planificar les noves accions necessàries per als cursos següents per tal de garantir l’equitat i evitar la segregació, en el marc del Consell Escolar, entre d’altres, tals com la gestió de la matrícula viva, l’oferta de grups, la zonificació i les ràtios. 

Paraules clau:

Notícies relacionades