Back to top

Es reactiva la construcció de pisos nous a Reus

A la província de Tarragona només un 20% dels pisos nous que s'estan construint, estan encara per vendre, és a dir, que el 80% restant ja estan venuts abans d'haver acabat de construir l'edifici.

La recuperació immobiliària després de la pandèmia està sent molt ràpida i a Reus ja es poden veure diversos edificis en construcció, que suposaran un centenar de pisos nous, en diferents zones de la ciutat com per exemple al Mas Mayner, al Parc dels Capellans o al carrer del Roser.

La qualitat dels pisos és molt més gran

Tal com explica Dani Roig, president per Tarragona de l'Associació de Promotors de Catalunya, els preus d'aquests ja s'han recuperat respecte anys anteriors, i a hores d'ara són continguts, però la qualitat és molt major. Pel que fa al perfil dels compradors, solen ser famílies amb fills petits que tenen un pis de segona mà, que venen, i amb aquests diners es paguen més de la meitat del pis nou. Després del confinament que vam viure ara es busquen habitatges més confortables i amb algun espai addicional per poder treballar des de casa.

Altres països aposten per l'estalvi programat

Qui no ho té tan fàcil per comprar pisos nous és la gent jove. Les condicions per comprar un habitatge nou són les mateixes, però la capacitat d'estalvi és molt més petita i les condicions de les entitats bancàries no ajuden. És per això que des de la Càtedra de l'Habitatge de la URV proposen seguir el model d'estalvi programat, que ja s'utilitza en alguns països, on els joves retenen una part del seu salari des que comencen a treballar, com si fos un pla de pensions, per acumular capital i fer front a l'entrada d'un habitatge.

Paraules clau:

Notícies relacionades