Back to top

Redessa rep un solar municipal destinat a Habitatges de Protecció Oficial

La Junta de Govern de Reus ha acordat cedir un nou solar de propietat municipal a Redessa perquè s'hi pugui construir nou Habitatge de Protecció Oficial, en el que compten fer més d'un centenar de pisos de lloguer

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Reus ha aprovat aquest divendres la cessió gratuïta a favor de la societat municipal Redessa de la finca situada al carrer Jaume Vidal i Alcover, 24, amb la finalitat de destinar-la a la construcció, promoció i gestió d’entre 110 i 177 habitatges d’habitatges de protecció oficial de lloguer per mitjà de la constitució d’un dret de superfície.

Amb l’objectiu de valorar el possible interès per part d’operadors públics o privats en la promoció, constitució i gestió d’habitatges de protecció oficial sobre sòl públic, l’Ajuntament i Redessa van realitzar un procediment de consultes preliminars del mercat en relació amb l’alienació de drets sobre diverses finques de propietat municipal i de la societat.

Com a resultat d’aquest procediment es va detectar interès en el mercat per part d’operadors privats en la construcció d’un edifici d’habitatges de protecció oficial sobre el solar del carrer Jaume Vidal i Alcover, 24, per mitjà d’un model de col·laboració publicoprivat a través de la constitució d’un dret de superfície sobre aquest solar.

Paraules clau:

Notícies relacionades