Back to top

Repsol compta amb la primera planta de la Península per a la fabricació de polímers a Tarragona

La companyia ha transformat una de les unitats del seu Complex Industrial de Tarragona, amb un cost total de 31 milions d'euros.

Repsol compta amb la primera planta de la Península Ibèrica per a la fabricació de polímers d’una molt alta resistència a l'impacte. Per produir aquests materials avançats, la companyia ha transformat una de les unitats del seu Complex Industrial de Tarragona, amb un cost total de 31 milions d'euros.

Què és?

Aquest polipropilè és un producte d'alta especialització, que aporta un gran valor afegit en mercats com el de l'automoció, ja que permet aportat solucions competitives de menor pes tot aportant una millora rellevant en les propietats mecàniques de les peces finals, principalment la resistència de l’impacte.

Gràcies a aquestes característiques, aquest tipus de polímers serveixen com a matèria primera idònia per a la fabricació de para-xocs i diferents elements interiors i exteriors dels vehicles que requereixen especial fermesa, com panells de portes i instruments. El seu ús en aquestes peces augmenta la pro-tecció de l'habitacle. Un turisme conté una mitjana de 70 kg de polipropilè (PP), dels quals uns 30 kg són d’alt impacte. 

A més, aquests materials també són útils per a altres tipus d'aplicacions, com la fabricació de maletes, equipament esportiu o carcasses de grans bateries, que poden aprofitar les seves característiques par-ticulars per millorar les seves prestacions.

A més, aquesta nova gamma de polímers té menor densitat que altres materials utilitzats tradicionalment en l’automoció, de manera que contribueix a disminuir el pes total dels vehicles, la qual cosa redueix les seves emissions i amplia la seva autonomia.

Aquest projecte reforça el paper de Repsol com a subministrador clau per al sector de l'automoció i com a companyia compromesa amb el medi ambient, en el marc del seu objectiu d'arribar a zero emissions netes l'any 2050.

Per fabricar aquesta nova gamma de polímers la companyia ha instal•lat un segon reactor en una de les unitats de producció de polipropilè de l'àrea Química del seu Complex Industrial de Tarragona.

Projecte en execució 

El termini d’execució total d’aquest projecte ha estat de 36 mesos, des de la seva aprovació a finals de juliol de 2018, fins a la posada en marxa a finals de juliol d’aquest any. El projecte s’ha executat en dues parades de planta, l’octubre de 2019 i l’abril de 2021. Les obres de construcció s’han allargat més d’un any i s’han vist afectades per la pandèmia de la COVID-19, que va deturar les obres durant uns mesos.

Tot i això, es van poder solapar activitats i comprimir terminis per tal de minimitzar els efectes sobre el calendari de construcció. Per al muntatge de tots els equips de l’edifici principal, s’ha optat per una solució avançada basada en un total de 4 “mòduls” que es van construir, fora de la planta, amb tota la seva estructura, línies i instrumentació, al mateix temps que s’avançava en la construcció dels fonaments.

Amb aquesta nova aposta industrial, Repsol reforça el seu compromís amb un sector altament exigent i molt avançat tècnicament, com és el de l'automoció, sector de gran importància a Europa, amb el qual la companyia fa més de 30 anys que hi col•labora gràcies a la seva capacitat innovadora i tecnològica.

Aquest projecte s’emmarca en l’estratègia de Repsol com a companyia compromesa amb el medi ambi-ent, per assolir el seu objectiu d’arribar a les zero emissions netes l’any 20150.

Sobre la Química de Repsol

Repsol fabrica i comercialitza una àmplia varietat de productes químics, que abasten des de la petro-química bàsica fins a la derivada, entre els quals es troba una àmplia gamma de poliolefines, totes 100% reciclables. La companyia aposta per una química eficient en el seu procés industrial i orientada a l'economia circular, amb l'objectiu de reciclar el 2030, l'equivalent al 20% de la seva producció de polio-lefines.

Els productes petroquímics, molt presents en el dia a dia, tenen un paper protagonista en un escenari de menor intensitat de carboni. A més, milloren l'eficiència energètica gràcies a les seves propietats, ja que permeten reduir el pes dels materials, de manera que, per exemple, contribueixen a un menor consum d'energia en la mobilitat i permeten un millor aïllament de llars i edificis.
 

Paraules clau:

Notícies relacionades