Back to top

Reus augmenta un 2,12% l’índex de recollida selectiva al 2020

L’objectiu municipal és d’un increment anual de la recollida selectiva del 2% per assolir el 50% en els pròxims anys

La ciutat de Reus continua augmentant l’índex de recollida selectiva i va tancar 2020 amb un índex del 34,52%, segons les dades de l’Agència Catalana de Residus. Un increment de més del 2,12% respecte a 2019, quan va tancar l’any amb un 32,4%. L’augment és progressiu respecte al 2018 quan l’índex de recollida selectiva a la ciutat es va situar en el 29,86% segons les dades del mateix organisme.

Al llarg dels sis primers mesos d’aquest 2021, l’índex de recollida selectiva també ha tingut una evolució positiva amb un 6% d’increment en el reciclatge de matèria orgànica, un 4,19% en el paper i cartó i un 1,91% d’increment dels envasos. Per contra, el reciclatge de vidre ha disminuït un 4,65%. L’objectiu municipal és d’un increment anual de la recollida selectiva del 2% per assolir el 50% en els pròxims anys

Prevenció i divulgació

Per tal d’incidir en la prevenció de residus i millorar les dades de recollida selectiva, la regidoria de Medi Ambient va engegar a principis d’estiu un nou pla de millora de la recollida comercial. La posada en marxa d’aquest pla preveu, en un màxim d’11 mesos, visitar més de 700 establiments de l’àmbit de la distribució alimentària, l’atenció sanitària, la restauració i els centres d’ensenyament de la ciutat i incrementar en un 50% les dades de recollida selectiva al sector comercial.

Menys residus en les festes dels barris

En el marc del nou Pla de Prevenció de Residus municipals també s’està portant a terme un impuls de les polítiques de prevenció de residus i sostenibilitat a les festes i activitats organitzades pels barris en col·laboració amb la regidoria de Relacions Cíviques i amb el suport de les entitats i associacions de veïns.

Amb l'objectiu de tendir a la reducció del rebuig i minimitzar la producció de residus, s’han adquirit 50 estructures porta sacs, amb un cost de 5.834,62 €, destinats a cobrir la recollida selectiva als esdeveniments lúdics i festius. En la mateixa línia s’està treballant de manera conjunta en l’adquisició, gestió i promoció de vaixella reutilitzable per a les festes dels barris.

La regidoria també continua amb l’impuls de les accions de sensibilització i comunicació per involucrar en l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a la ciutadania de Reus i amb l’objectiu d’implementar les 3R: reduir, reutilitzar i reciclar.

Paraules clau:

Notícies relacionades