Back to top

Reus compta amb una Estació per mesurar la qualitat de l'aire

Aquest punt de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de la Generalitat de Catalunya indica les mesures d'alguns dels contaminants més comuns procedents del trànsit.

Des de fa molts anys, Reus compta amb un punt de mesurament de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de la Generalitat de Catalunya, que ens indica les mesures d'alguns dels contaminants més comuns procedents del trànsit ( com és els òxids de nitrogen, ozó troposfèric, monòxid de carboni i partícules en suspensió) i també de la indústria (com el benzè i l'àcid sulfhídric).

Les dades dels punts de mesurament automàtics es posen a disposició del públic a través d'una pàgina web en la qual es poden consultar les dades dels darrers sis mesos i amb una freqüència horària. 

 

 

Paraules clau:

Notícies relacionades