Back to top

Reus Cultura treu a licitació el concurs per explotar el bar del jardí de la Casa Rull

Les bases estableixen que l’adjudicatari haurà d’abonar 4.550,00 euros (IVA exclòs) anuals a Reus Cultura en concepte de cànon d’explotació.

Aquest dimecres 20 de juliol, l’Institut Municipal Reus Cultura ha publicat, al perfil del contractant, la licitació per a l’explotació i gestió del bar del jardí de la Casa Rull. Les bases estableixen que l’adjudicatari haurà d’abonar 4.550,00 euros (IVA exclòs) anuals a Reus Cultura en concepte de cànon d’explotació. El contracte té una durada de cinc anys, prorrogables per cinc anualitats.

Adjudicació del contracte

Per decidir l’adjudicació del contracte es valoraran, entre altres criteris, l’oferta de cànon, la inversió, la utilització de productes de proximitat o la qualificació del personal que hi treballi.

El jardí té una superfície útil pel servei de terrassa de 220 m². A més, també consta de dues instal·lacions sanitàries, una barra pel servei de bar i taules i cadires.

Els interessats en l’explotació d’aquest servei poden presentar les seves propostes fins al 4 d’agost de 2022. Les ofertes únicament es poden presentar a través d’internet, via aquest enllaç.

Paraules clau:

Notícies relacionades