Back to top

Reus descentralitza el control econòmic i jurídic de les empreses municipals

Es tracta d'una modificació en el decret que es va aprovar el 2012 per augmentar la fiscalització en un moment en que el deute municipal s'enfilava per sobre dels 430 milions d'euros, coindicint amb l'inici del cas Innova. Ara, una dècada després, el deute se situa en 126 milions.

Punt final a 10 anys de control únic i estricte en l'aspecte econòmic i jurídic de les societats anònimes que depenen de l'Ajuntament de Reus. El consistori modifica el decret que des de 2012 centralitzava el control de les diferents empreses municipals en la figura del secretari i l'interventor municipal. Un control intens que el govern de Pellicer va instaurar per garantir que totes les empreses que en aquell moment formaven part del conglomerat Innova complissin amb la normativa. Tot plegat, quan ja s'havien fet públiques presumptes irregularitats entre els dirigents d'aquest entramat empresarial i que acabaria originant el cas Innova, amb una desena de peces judicials obertes.

De 435 a 126 milions d'euros de deute en 10 anys 

Ara, gairebé una dècada després, i amb una reducció de deute de més de 300 milions d'euros, el consistori descentralitza aquest control per agilitzar processos. A aquesta reducció de deute hi han contribuït, entre d'altres, la reestructuració i unificació de diverses empreses municipals, la desaparició d'alguna d'elles i, en un lloc destacat, el traspàs de l'Hospital Sant Joan a la Generalitat.

A la pràctica, el que canvia en aquesta modificació és la feina prèvia en el control de cada empresa: els secretaris i interventors de cada societat municipal faran una anàlisi prèvia que revisaran el secretari i l'interventor general, que ara acumulaven tota aquesta feina. Per tant, els ens dependents del consistori comptaran amb una major autonomia en la seva gestió i podran estalviar recursos i temps.

Paraules clau:

Notícies relacionades