Back to top

Reus engega una campanya per controlar les infraccions de bicis i patinets

L’objectiu és conscienciar les persones usuàries de l'ús responsable d'aquests vehicles i les conseqüències d'incomplir la normativa que els afecta.

Del 4 al 10 de juliol, la Guàrdia Urbana de Reus realitzarà la tercera campanya preventiva d’aquest 2022, coordinada pel Servei Català de Trànsit, per al control de ciclistes i vehicles de mobilitat personal (VMP). Les dues campanyes prèvies han mostrat una evolució positiva en el trànsit, amb una reducció de més d’un 40% de les infraccions detectades.

L’objectiu és conscienciar les persones usuàries de l'ús responsable d'aquests vehicles i les conseqüències d'incomplir la normativa que els afecta. La principal finalitat és reduir els accidents a les voreres i els espais de vianants. Com a vehicles, les persones que condueixin VMP estan obligades a evitar perjudicis, molèsties i perills, a més de mantenir una atenció permanent, una diligència i la deguda precaució quan circulin per les vies. 

Infraccions

 • Circular en bici o VMP per voreres i zones de vianants, amb l’excepció dels monopatins, patinets o aparells similars que ho facin a pas de persones.
 • Circular en bicicleta portant un menor de 7 anys sense seient homologat o sense casc homologat.
 • No cedir a una bici/VMP el pas en intersecció regulada amb senyal de cedir el pas o STOP, obligant a la resta de conductors a fer maniobres brusques amb risc de col·lisió.
 • Circular amb VPM amb un nombre de persones transportades superior al de les places del vehicle.
 • Circular amb auriculars connectats a receptors o reproductors de so mentre se circula amb un VMP o bicicleta. 
 • Utilitzar dispositius de telefonia mòbil durant la conducció d’una bici o VMP.
 • Circular en bici o amb un VMP de nit o en situacions amb poca visibilitat, sense que el vehicle disposi de llum ni l’usuari porti roba o elements reflectants.

A banda d’aquestes accions, la Guàrdia Urbana també durà a terme diferents controls de drogo alcoholèmia aleatoris, a través dels quals verificaran si les persones que condueixen bicicletes o VMP ho fan sense superar la taxa de 0.25 mg/l aire espirat i que no han incorporat drogues al seu organisme. Negar-se a realitzar les proves d’alcohol o drogues també comportarà que es tramiti la corresponent denúncia i la immobilització i dipòsit del vehicle.

Cal recordar també que, des del 21 de març de 2022, s’ha establert una taxa de zero alcohol per als menors d’edat que condueixin bicicletes o VMP. Cal tenir present que en les infraccions comeses per menors d’edat que condueixin una bici o un VMP són els pares, tutors, acollidors i guardadors legals qui han de respondre solidàriament de la multa imposada.

Consells

 • Conduir amb precaució, evitant posar en perill la resta d'usuaris de la via.
 • No circular per les voreres: està prohibit.
 • Respectar la senyalització i els passos de vianants.
 • No circular amb auriculars: a més de ser molt perillós, està prohibit.
 • En patinet elèctric, només pot anar muntada una persona.
 • La taxa d’alcoholèmia és de 0,25 mg/l en aire espirat, tant per bicicletes com per a VMP (de 0,0 mg/l aire per als menors de 18 anys).
 • Fer servir el casc, fet que és recomanable i que serà denunciable a la nostra ciutat una vegada s’aprovi la propera modificació del Reglament general de Circulació.
 • Aparcar als llocs habilitats.
 • El responsable de qualsevol incident és el conductor, o els seus pares, en cas de ser menor d'edat.

Paraules clau:

Notícies relacionades