Back to top

Reus enllesteix el pla estratègic de la pròxima dècada

El pla estableix catorze escenaris a assolir d’aquí una dècada que abarquen àmbits com el benestar, la digitalització o el foment de la creació cultural i artística.

El govern de Reus presentarà públicament el document definitiu del Pla Estratègic Horitzó 32 la setmana vinent. L’estratègia, definida conjuntament amb la ciutadania al llarg dels darrers 18 mesos a través de diverses taules sectorials i grups motor i també a través d’un procés de participació obert a tots els reusencs i reusenques, concreta 14 objectius a complir com a ciutat en els pròxims 10 anys

Dins els 4 eixos principals del document, es defineixen deu projectes motor que han de servir per engegar el desplegament del pla estratègic. Són projectes transversals que dónen resposta a més d’una línia estratègica i que, entre altres, tracten qüestions com la transformació urbana, la digitalització, la creació cultural i artística o la planificació urbana.

Els 10 projectes motor

  • Xarxes de cures: L’objectiu és dissenyar polítiques de cures transformadores, amb perspectiva de gènere i perspectiva comunitària, i posar la vida de les persones al centre. Les cures són el conjunt de tasques que produeixen activitats, béns i serveis relacionats amb les necessitats més bàsiques al llarg de tot el cicle vital, que sostenen el manteniment de la vida de les persones en societat i que afavoreixen l’avenç social i l’avenç econòmic.
  • Xarxa de promoció d’hàbits saludables i benestar físic emocional: Té com a objectiu que la ciutadania esdevingui el principal agent de salut, amb la consolidació col·lectiva de la cultura d’hàbits saludables i de benestar físic i emocional i l’articulació d’una xarxa de promoció d’aquests hàbits.
  • Foment de la creació cultura i artística: L’objectiu és fomentar la creació cultural i artística a Reus, oferir suport per facilitar-ne la creació i incrementar la visibilitat dels artistes i de les artistes de la ciutat a través de la consolidació i la fidelització de públics.
  • Ciutat de 15 minuts:  El projecte té l’objectiu d’impulsar una planificació urbana de Reus i el seu entorn des de la proximitat i la comoditat, que afavoreixi l’accés fàcil, ràpid i sostenible als serveis, als recursos o als espais que la ciutadania utilitza de forma quotidiana.
  • Dades, planificació i avaluació estratègica: El projecte va adreçat a la recollida i organització de dades i informació, a la incorporació de metodologies per a la planificació estratègica i avaluació de la gestió de la ciutat i a la comunicació i difusió de la informació i el coneixement que s’obté, es genera i se’n desprèn.
  • Reus Urbana Lab: Es tracta d’impulsar un espai que impliqui la universitat, els centres de recerca i innovació, el teixit empresarial i la ciutat. Un entorn real o gairebé real de ciutat on es poden provar i experimentar projectes i dissenyar productes i serveis a través de dinàmiques de cocreació i coinnovació.
  • Transformació digital: Té per objecte oferir eines a la ciutadania i al teixit empresarial per poder desenvolupar-se en un entorn digital i tecnològic, i promoure una digitalització universal, segura i responsable que respongui a les necessitats de la ciutadania.
  • Xarxa Ciutadana: Té l’objectiu de generar cohesió, enfortir les relacions socials i promoure una xarxa de ciutadania activa i compromesa socialment. Les xarxes ciutadanes estan integrades per persones que, a títol individual o de manera organitzada, treballen amb una mateixa finalitat que els permet contribuir al bé comú, així com al benestar i a la millora de la qualitat de vida d’altres persones.
  • Atracció de talents: El projecte té l’objectiu de generar, impulsar, retenir i atraure talents per tal de dinamitzar econòmicament i socialment la ciutat i convertir-la en un pol d’atracció de talents diferenciat i obert que aporti valor i contribueixi al benestar de la ciutadania.
  • Administració amigable: Vol d’aconseguir que l’administració local sigui una interlocutora fàcil, amable i empàtica per a totes les persones i les organitzacions; alhora incorpora un element de millora de l’eficàcia i l’eficiència del propi funcionament i una mirada a la qualitat dels serveis públics que presta.

Les accions concretes de cada projecte es deixen obertes als pròxims governs municipals, tot i que cada projecte motor ja compta amb propostes elaborades per la ciutadania.

Una audiència pública

El document definitiu es presentarà el pròxim dimarts, 29 de novembre, a les 19h, en una audiència pública que se celebrarà al Saló de Plens del consistori.  

Paraules clau:

Notícies relacionades