Back to top

Reus facilita la retirada dels vehicles abandonats a la via pública

El nou tràmit permet als propietaris renunciar a la propietat dels vehicles i cedir-lo a l'Ajuntament

L'Ajuntament de Reus, a través de la col·laboració de la Guàrdia Urbana, l'Oficina d'Atenció Ciutadana i el Servei de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions, ha posat en marxa un nou tràmit per facilitar la retirada dels vehicles abandonats a la via pública. La renúncia del propietari permet agilitar els passos següents i retirar amb més celeritat dels vehicles del carrer i, en conseqüència, millorar la imatge de la ciutat.

El nou tràmit, que els interessats poden fer tant de manera telemàtica com presencial, complementa el tràmit de renúncia de vehicles que es troben al dipòsit municipal que hi havia fins ara i que continua vigent. Amb el nou servei, l'Ajuntament es dota d'un nou recurs per actuar contra la imatge de deixadesa i brutícia que generen els vehicles abandonats a la via pública, i que sovint són objecte de queixes veïnals.

El nou tràmit permet als propietaris renunciar a la propietat dels vehicles i cedir-lo a l'Ajuntament, que s’encarregarà de gestionar la seva retirada i trasllat a un lloc autoritzat pel procediment de desballestat, descontaminant i tramitació de la baixa davant la Direcció General de Trànsit.

Una vegada realitzat el tràmit, i l'Ajuntament comprova la veracitat, es notifica l’acceptació de la renúncia a l'interessat i es retira el vehicle de la via pública sense necessitat que s’aportin els documents originals del vehicle ni les claus.

Per tal que la Guàrdia Urbana pugui fer-se càrrec del vehicle, aquest ha d’estar dins del terme municipal de Reus i no pot tenir una anotació de precinte a la DGT.

Cal tenir en compte que la renúncia a la propietat del vehicle no pressuposa la condonació dels deutes pendents que puguin existir sobre la tinença de la propietat en el moment de la renúncia.

Donats de baixa 780 vehicles acumulats al dipòsit durant 2 anys

La Guàrdia Urbana ha donat de baixa 779 vehicles que havien arribat al final de la seva vida útil i que s'havien acumulat al dipòsit municipal en els darrers 2 anys. L'Ajuntament ha adjudicat el servei de gestió, tractament i descontaminació dels vehicles al final de la seva vida útil, i ha retirat els vehicles del dipòsit per un import de 91.921,28 euros.

Els vehicles inclosos en el lot són aquells que d'una manera o altra han fet cap al dipòsit municipal i que, passats dos mesos, els seus propietaris no han fet cap gestió per retirar-lo, d'acord a l'art. 106 de la llei de Seguretat Vial RDL 6/20154 de 30 d'octubre.

La relació de vehicles és la següent:

  • Bicicletes: 106
  • Ciclomotor: 107
  • Motocicletes: 54
  • Turismes: 447
  • Furgonetes: 1
  • Anàlegs: 1
  • Vehicles d'entre 1.500 i 3.000kg: 63

Paraules clau:

Notícies relacionades