Back to top

El Reus Horitzó 32 s'obre a tota la ciutadania

Es podrà participar del 16 de maig al 30 de juny. Les propostes i aportacions recollides seran la base per dissenyar què cal fer per arribar a l'horitzó marcat

El procés participatiu del Pla Estratègic Reus Horitzó 32 s’obrirà a tota la ciutadania del 16 de maig al 30 de juny. Batejat amb una pregunta clara, “Quina ciutat vols?”, el procés participatiu es presenta amb dos objectius bàsics: facilitar la participació del conjunt de la ciutadania i recollir el màxim de mirades possible en relació als projectes que es posen a debat.

Tancada la fase de diagnosi a principis d'any, el procés d'elaboració del Pla Estratègic Reus Horitzó 32 es troba actualment en la fase prospectiva; una fase en la qual es vol respondre la pregunta “On volem ser?” i en la que és fonamental escoltar tota la ciutadania perquè digui com s’imagina la ciutat a 10 anys vista. Per això, en aquesta fase s’obre el procés de participació en tota la ciutat.

Les propostes i aportacions de la ciutadania recollides en aquesta fase seran la base per dissenyar la part més operativa del pla, la fase d'estratègia; és a dir, què cal fer per arribar a l'horitzó marcat. En aquesta darrera fase es concretarà i sistematitzarà com arribar a l’Horitzó 32.

El procés participatiu s’organitzarà a través de 6 àmbits temàtics que ajudaran a prioritzar i concretar els projectes motor del Pla Estratègic. Cadascú podrà decidir en quin o quins vol participar. Aquests àmbits temàtics són:

 • Cures: Les cures són el conjunt de tasques que serveixen per sostenir i mantenir el benestar físic i emocional de les persones. Tots/es tenim el dret i el deure de rebre i de proveir cures, tot i que poden variar d’intensitat en funció de les nostres necessitats.
 • Hàbits saludables i benestar emocional: Parlem d'hàbits saludables per referir-nos a aquelles activitats i rutines que duem a terme i que tenen una incidència en el nostre benestar físic, mental i social.
 • Cultura i art: Ens referim a les propostes i activitats culturals i artístiques de la ciutat des d'un doble vessant: la creació i l'accés o oferta disponible.
 • Ciutat en 15 minuts: ‘Ciutat en 15 minuts’ és una forma de referir-nos a com podem planificar la ciutat des de la proximitat i comoditat, garantint l'accés fàcil i ràpid als serveis, recursos o espais que utilitzem de forma quotidiana.
 • Xarxa ciutadana: La xarxa ciutadana inclou aquells espais i pràctiques que enforteixen les relacions comunitàries i que cerquen millorar col·lectivament la qualitat de vida.
 • Atracció d’emprenedoria i iniciatives econòmiques: Ens referim a aquells elements que poden fer de Reus una ciutat on sorgeixin o s’hi instal·lin iniciatives empresarials innovadores i de qualitat.

Formes de participar-hi

Es podrà participar des del 16 de maig fins al 30 de juny a través de diferents canals i formes: a través d'una enquesta participativa i d'espais de debat i altres accions.

Enquesta participativa

 • Mitjançant l’enquesta en línia: Es podrà accedir a una enquesta en línia que vehicularà a través de la plataforma Reus Participa, a la qual es podrà accedir a través dels QR i enllaços distribuïts per la ciutat. Els trobareu a tríptics, cartells; així com a la pàgina web de l’Ajuntament. (https://participa.reus.cat).
 • Mitjançant els Punts d’Interacció Mòbil: Del 19 de maig al 28 de juny, s’instal·laran fins a 20 Punts d’Interacció Mòbil per tota la ciutat, on podreu participar-hi presencialment. Trobareu tota la informació sobre horaris i llocs als tríptics, al web de l’Ajuntament i a la plataforma Reus Participa.
 • Des dels centres cívics i altres equipaments municipals: Els diferents centres cívics de la ciutat posaran a disposició de la ciutadania un ordinador des d’on es podrà accedir a l’enquesta en línia. També hi haurà punts de suport a la participació al Casal de Joves, a les biblioteques, a la regidoria de Participació, etc.

Espais de debat i altres accions

 • Sessions deliberatives i participatives: Es duran a terme 4 sessions de participació dinamitzades durant el mes de juny a diferents localitzacions de la ciutat. També hi haurà sessions de debat i participació tant del Fòrum Ciutadà com del Fòrum Territorial.
 • Quadern de família: Aquesta és una proposta dirigida a alumnes de 6è d’Educació Primària dels centres educatius de Reus perquè també hi puguin dir la seva. És un públic que serà protagonista de la ciutat d'aquí a 10 anys i que fins ara no hi ha pogut participar. A més, aquest quadern es farà extensiu a les seves famílies per recollir el màxim d’opinions i visions diferent en relació amb un projecte motor concret d’aquest pla Estratègic.

Paraules clau:

Notícies relacionades