Back to top

Reus incorpora la recollida d’agulles i punxants a les deixalleries municipals

Un nou servei per millorar la gestió dels residus domèstics que inclourà la recollida d'agulles, xeringues i altres objectes punxants a les deixalleries municipals

Des de l'Ajuntament de Reus, a través de la Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat, s'ha posat en marxa un nou servei destinat a millorar la gestió dels residus domèstics. A partir d'ara, les deixalleries municipals del municipi incorporaran la recollida d'agulles, xeringues i altres objectes punxants.

Els residus d'agulles i objectes punxants de procedència domèstica, com aquells generats per tractaments mèdics domiciliaris, siguin puntuals o de llarga durada (per exemple, per a persones diabètiques), hauran de ser dipositats en un recipient rígid i tancat, per garantir-ne la seguretat i una correcta gestió ambiental.

Aquest nou servei, que entra en vigor a partir d'aquest mes de febrer, permetrà als ciutadans de Reus portar aquests residus a les deixalleries municipals. Hi haurà contenidors específics habilitats per a la seva recollida, des d'on seran traslladats posteriorment a una planta de tractament especialitzada.

Reus disposa de dues deixalleries fixes, la Deixalleria Oest, ubicada al carrer d'Adrià Gual 5 del Polígon Agro-Reus, i la Deixalleria Sud del carrer Milà i Fontanals 26, a més d'una deixalleria mòbil que es desplaça a diferents punts de la ciutat segons els dies de la setmana. La ubicació i horaris d'aquestes deixalleries es poden consultar en aquest enllaç.

Per a fer ús d'aquest servei, els ciutadans i les ciutadanes hauran de dipositar els objectes punxants en un recipient prou rígid i estanc, com ampolles de plàstic. Aquests recipients han de ser portats a les deixalleries i dipositats dins del contenidor específic identificat amb el text "Agulles i punxants".

Paraules clau:

Notícies relacionades