Back to top

Reus oferirà solars per construir nou habitatge social i dotacional

L'Ajuntament i REDESSA inicien consultes al mercat per a construir nou habitatge social i dotacional a la ciutat. En total s'ofereixen 9 solars que permetrien construir fins a 600 pisos de protecció oficial.

L’Ajuntament de Reus i REDESSA publicaran aquest dijous l’estudi de mercat relatiu a la construcció i gestió d’habitatge dotacional i de protecció oficial a la ciutat. Les consultes al sector privat de la construcció se centren en 9 finques de titularitat del consistori reusenc i de REDESSA i la finalitat és conèixer si hi ha empreses i entitats interessades en la promoció, construcció, gestió i explotació d’habitatge dotacional o de protecció oficial, respecte a una o diverses finques sobre les quals es realitza la consulta.

L’objectiu és que, a partir de les dades resultants d’aquest estudi de mercat, REDESSA i l’Ajuntament de Reus disposin de la informació adient per a la realització d’un possible procediment de licitació posterior.

solars redessa
Les finques sobre les que es realitzen les consultes

La regidora d’Habitatge, Teresa Pallarès, destaca que “treballem per augmentar el parc d’habitatge públic a la ciutat, d’una banda buscant la complicitat del sector privat, cooperatives i fundacions per tal d’analitzar-ne la viabilitat i l’interès del mateix, i en paral·lel, buscant fórmules que ens permetin promoure la construcció d’habitatge social impulsat directament per l’Ajuntament de Reus”.

Mesures fiscals per a incentivar l'HPO

Les consultes a respondre per part dels interessats en cada finca són: el grau de disponibilitat i interès a participar en la possible licitació del dret de superfície i el plantejament d’altres aportacions que puguin ser d’interès per al projecte; alternatives de comercialització diferents al dret de superfície plantejat i proposta de preu de lloguer inferior al màxim establert pel qual estarien interessats a llogar els habitatges, entre d’altres.

La regidora d’Urbanisme, Marina Berasategui, de la seva banda, ha explicat que “en el marc del Consell Municipal d’Habitatge hi ha un consens majoritari sobre la necessitat d’augmentar el parc públic d’habitatge. Amb aquestes consultes preliminars l’Ajuntament de Reus dinamitza el sòl urbà perquè operadors i cooperatives formulin propostes d’habitatge a Reus”.

L’Ajuntament de Reus aplicarà la bonificació del 95% de l’ICIO per a les obres de nova construcció en edificis d’habitatge protegit i una bonificació del 50% de l’IBI durant 10 anys en els habitatges de protecció oficial aprovada en la reforma fiscal que té per objectiu, entre d’altres, fomentar l’habitatge protegit.

Les finques sobre les que es realitzen les consultes

Solar ubicat al Carrer Mas de l’Abelló, núm. 15, al Barri Sant Josep Obrer.

 • Propietat: Ajuntament de Reus.
 • Solar de 1.820 m2, edificabilitat de 3.080 m2.
 • Nombre d’habitatges: 44 HPO.
 • Aparcament: 44 places d’aparcament (1 per habitatge).

Solar ubicat al Carrer Vapor Vell, núm. 14, al Barri del Carme.

 • Propietat: Ajuntament de Reus.
 • Solar de 289 m2 i edificabilitat de 406 m2.
 • Nombre d’habitatges: entre 3 i 5 HPO.
 • Aparcament: entre 4 i 5 places.

Solar ubicat a la prolongació del carrer Sant Benet, al Barri del Carme.

 • Propietat: Ajuntament de Reus.
 • Solar de 628 m2 i edificabilitat de 1.236 m2.
 • Nombre d’habitatges: entre 8 i 10 HPO.
 • Aparcament: es preveu aparcament soterrani conjunt dels diferents PAU del Barri del Carme.

Solar ubicat al carrer Jaume Vidal i Alcover, núm. 24, al Mas Iglesias.

 • Propietat: Ajuntament de Reus.
 • Solar de 1.984,08 m2 amb edificabilitat de 12.214 m2.
 • Nombre d’habitatges: 130 venda o 177 lloguer HPO.
 • Aparcament: entre 195 i 265 places.

Solar ubicat al carrer Bolívia, núm. 9 al Barri Sant Josep Obrer.

 • Propietat: Ajuntament de Reus.
 • Solar de 830 m2 i edificabilitat de 1.540 m2.
 • Nombre d’habitatges: 26 HD.
 • Aparcament: 26 places d’aparcament i 31 per a bicicletes.

Solar ubicat al carrer de l’Agricultura, núm. 16 a la Urbanització Mercader.

 • Propietat: Ajuntament de Reus.
 • Solar de 3.163,12 m2 i edificabilitat de 4.182 m2.
 • Nombre d’habitatges: 59 HD.
 • Aparcament: 59 places i 84 per a bicicletes.

Solar ubicat a l’Avinguda de la Salle, núm. 29.

 • Propietat: Ajuntament de Reus.
 • Solar de 117 m2 i edificabilitat de 812 m2.
 • Nombre d’habitatges: entre 3 i 5 HPO
 • Aparcament: entre 9 i 13 places

Solar ubicat al carrer Vilafortuny núm. 36.

 • Propietat de REDESSA.
 • Solar de 3.162,14 m2 i edificabilitat de 3.597,54 m2.
 • Nombre d’habitatges: 24 HPO.
 • Aparcament per a 36 vehicles.

Solar ubicat al carrer Maria Aurèlia Capmany, núm. 12.

 • Propietat: Ajuntament de Reus (19,40% indivís essent una part PMSH i un 80,60% pendent d’inscripció al RP (Redessa).
 • Solar de 8.275,74 m2 i edificabilitat de 29.582 m2.
 • Nombre d’habitatges: 259 HPO.
 • Aparcament: 389 places.

Per a obtenir el nombre orientatiu d’habitatges en cada finca s’ha establert una forquilla d’entre 90 i 60 m2. Amb tot, les característiques dels habitatges (a quin col·lectiu van destinats, en el cas del dotacional, i el nombre d’habitacions i superfícies dels habitatges en tots els casos) es determinaran per l’Ajuntament de Reus, tenint en compte les propostes efectuades per part dels interessats i amb l’objectiu de destinar-los al perfil d’usuari més adient en cada cas. En el cas dels aparcaments, el càlcul també és orientatiu i el nombre exacte de places es definirà en el moment de realitzar el projecte.

Poden participar en l’estudi totes les empreses interessades, així com cooperatives i/o fundacions que tinguin previst al seu objecte social i estatuts el mateix objecte al qual es refereix el mateix estudi de mercat, així com qualsevol altre ens o organisme del sector que tingui interès a aportar la informació que se sol·licita.

Les empreses interessades a participar en l’estudi podran consultar-ne els detalls a partir de demà, data en la qual REDESSA farà la publicació de l’estudi. El termini per a presentar la documentació requerida estarà obert fins al pròxim 10 de maig.

Paraules clau:

Notícies relacionades