Back to top

Reus recuperarà l'antic minat del barri Fortuny

El projecte compta amb un pressupost total de 500.000 euros i part de l’aigua es destinarà al reg del parc del lliscament i l’entorn del Parc dels Capellans

Aigües de Reus té previst executar aquest 2022 les obres per a la recuperació de l’antic minat del barri Fortuny de Reus, un projecte que compta amb un pressupost total de 500.725 euros, i per al qual l’Agència Catalana de l’Aigua ha confirmat una subvenció de 218.116 euros.

Per a la concessió d’aquesta subvenció, l’ACA ha valorat que es tracti de la recuperació d’un minat del qual es traurà profit de manera immediata, ja que part de l’aigua es destinarà, sense tractar, al reg del parc del lliscament i l’entorn del Parc dels Capellans. Paral·lelament, Agües de Reus està estudiant la viabilitat d’injectar aquesta aigua de mina a la xarxa d’abastament d’aigua potable, cosa que seria possible gràcies a la construcció d’una planta de tractament amb osmosi inversa (de la qual ara s’està redactant el projecte).

De fet, avui dia, i com ha fet històricament, Aigües de Reus aprofita per a ús de boca l’aigua dels minats de Monterols i de la mina Hidrofòrica, la qual cosa representa entre un 10 i un 15% del subministrament total de la ciutat.

Projecte parc del Lliscament

Diversificació fonts d’abastament

La diversificació de les fonts d’abastament i el millor aprofitament dels recursos són una prioritat en la gestió del cicle integral de l’aigua a Reus. L’objectiu és el d’aconseguir un millor aprofitament dels recursos hídrics de la ciutat en consonància amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU i el Pla d’Acció Municipal 2019-2023, que incorpora “la priorització de l’aigua com a element de gestió urbana”.

En aquest sentit, la recuperació i entrada en servei d’una altra mina d’aigua (mitjançant la interconnexió del minat d’Almoster amb la planta potabilitzadora de la ciutat) ja ha estat una de les inversions importants dels darrers anys.

Aquesta actuació, vinculada a les obres de millora del Passeig de la Boca de la Mina, ha permès recuperar la captació de l’antic minat d’Almoster per regar els espais verds que ara es creen amb l’esmentat projecte d’adequació del passeig, com són el Parc Agrari i el Parc de les Olors. Paral·lelament, l’aigua sobrant d’aquesta captació recuperada s’envia a l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) de Reus per al seu tractament i posterior derivació a la xarxa d’aigua potable.

Usos d’aigua “no potable”

D’altra banda, cal tenir en compte que ja fa anys que Aigües de Reus destina aigua “no potable” a algunes finalitats molt específiques (i amb plenes garanties sanitàries), com és el cas del regadiu d’horts urbans o la neteja de la via pública, que es fa íntegrament amb aigua que no pot destinar-se a ús de boca.

És el cas, per exemple, del polígon Agro Reus, on existeix una xarxa de distribució paral·lela a la d’abastament, que abasteix d’aigua no potable procedent dels pous anomenats City, Roquís i Agro Reus, amb una important presència de nitrats i que, per tant, no pot subministrar-se per a ús de boca. D’una banda, aquesta aigua es destina a la càrrega dels vehicles dedicats a la neteja viària, cosa que permet la neteja integral de tota la via pública de la ciutat.

En aquest polígon, també hi existeixen punts de càrrega a les dependències d’Aigües de Reus, amb la qual cosa és possible la càrrega dels camions de la neteja del clavegueram o l’ompliment de piscines privades, entre altres finalitats. Aquesta aigua també es destina al regadiu dels horts urbans que hi ha en el barri Sol i vista.

Una altra zona que es beneficia de la utilització d’aigua “no potable” és el polígon Tecnoparc, on una xarxa separada permet el regadiu de tota l’àrea, així com disposar d’una presa per als vehicles de la neteja. Aquesta xarxa s’abasteix d’aigua no potable procedent de la recuperació d’un minat (del Gilet), alhora que també existeix la possibilitat de connexió amb l’aigua del Molinet (aigua reciclada provinent de l’Estació Depuradora de Reus), que es pot utilitzar per a reg després d’un tractament previ, que pot efectuar-se a les mateixes instal·lacions del Tecnoparc.

Paraules clau:

Notícies relacionades