Back to top

Reus tindrà un nou pla de drogues

El nou Pla Municipal sobre Drogues planteja reduir la prevalença de consum de drogues; demorar l’edat d’inici; i reduir desigualtats socials, sobretot en les persones més vulnerables, entre d'altres

El ple de l’Ajuntament de Reus ha aprovat aquest divendres, 23 de juliol, el Pla Municipal sobre Drogues de Reus corresponent al període 2021-2025. El nou pla dona continuïtat a l’anterior pla del 2016 però introduint elements nous i modificant-ne d’altres.

El nou pla estableix un abordatge centrat en la detecció i la intervenció sobre els factors de risc i posa èmfasi especialment en la dimensió educativa. A diferència de l’anterior, es distribueix en tres eixos: prevenció; assistencial i d’inclusió social; i de reducció de danys i de riscos. De forma transversal als tres eixos planteja la comunicació i recerca i conté 14 objectius generals que es divideixen en 41 línies de treball específiques.

Reduir-ne el consum i els riscos i prestar més ajudes

El Pla Municipal sobre Drogues de Reus es planteja com a fites reduir la prevalença de consum de les diferents drogues; demorar l’edat d’inici a aquest consum; reduir riscos i efectes adversos sanitaris i psicosocials pels consumidors experimentals, ocasionals o habituals; minimitzar els danys associats a l’ús psicoactiu; reduir el risc personal i col·lectiu dels anomenats grups de risc i en conseqüència de la ciutadania de Reus, i reduir desigualtats socials, sobretot en les persones més vulnerables. 

En el nou pla, entre altres aspectes, estableix reorientar les actuacions tenint en compte la perspectiva de la multiculturalitat i la transculturalitat, la perspectiva de gènere i una atenció especial als col·lectius més vulnerabilitzats.

L’elaboració d’aquest document s’ha fet des d’un abordatge participatiu, transversal i interdisciplinari i s’ha basat en el diagnòstic sobre el fenomen del consum de drogues a la ciutat de Reus (2020) i el resultat d’un procés participatiu d’avaluació.

Reus lluita contra el consum de drogues

La ciutat de Reus té una llarga trajectòria en el tractament i abordatge dels consums de drogues. El 2004, des del Servei d’Addiccions i Salut Mental de l’Hospital Sant Joan de Reus, ja es va crear un Pla d’Accions sobre Drogues amb la intenció d’integrar i formalitzar les estratègies i intervencions que es venien realitzant a la ciutat des de la dècada dels 80. L’Ajuntament va aprovar l’any 2016 el primer Pla, que amb el que s’aprova avui, tindrà continuïtat  per al quinquenni 2021-2025.

Paraules clau:

Notícies relacionades