Back to top

Reus vol apostar per l'urbanisme feminista

L'Ajuntament de Reus està preparant un Pla d'Acció per establir unes bases de la configuració de la ciutat que faciliti la cohesió social sense una visió patriarcal.

La regidoria d'Urbanisme i Mobilitat treballa en la redacció d'un Pla d'Acció per a l'ordenació urbanística des de la perspectiva de gènere i feminista. L'objectiu del document establir propostes de com es pot configurar la ciutat i la distribució dels diferents usos socials i econòmics per facilitar la vida quotidiana, la cohesió i la integració social i, especialment, perquè afavoreixi la sensació de seguretat a tots els col·lectius i grups socials.

Les propostes podrien afegir-se en forma de projectes en la propera campanya de Pressupostos Participatius

El Pla d'Acció determinarà, d'una banda, 10 directrius per a l'ordenació urbanística de la ciutat que podran orientar i servir de guia a l'Ajuntament a l'hora de desenvolupar qualsevol projecte a l'espai públic. També s'identificaran 10 llocs concrets de la ciutat per a proposar possibles millores des de la perspectiva d'urbanisme feminista. Els projectes concrets que s'estableixin d'aquest Pla d'Acció es podrien incloure dins del procés dels pressupostos participatius.

El contingut del Pla d’Acció serà el següent:

  • Diagnosis: Anàlisi actual de la situació de la ciutat des del punt de vista social, de gènere i urbanístic.
  • Directrius per a l’ordenació urbanística des de la perspectiva de gènere: Definició i desenvolupament de 10 directrius d’ordenació urbanística que serviran de guia i referència.
  • Detecció de llocs d’actuació: Identificació de 10 llocs concrets de la ciutat de Reus a millorar urbanísticament des de la perspectiva feminista.
  • Propostes de millora dels llocs d’actuació: Accions concretes a realitzar sobre les 10 zones a millorar.

S'obre una licitació per a l'assistència tècnica en la redacció del document

La regidoria d’Urbanisme i Mobilitat ha publicat aquest dimarts, 14 de juliol al perfil del contractant la licitació del contracte per a l’assistència tècnica externa per a la redacció del document. El contracte té un pressupost de licitació de 9.583,20 euros IVA inclòs.

Paraules clau:

Notícies relacionades