Back to top

Reus vol incrementar les seves zones verdes

Es pretén integrar la ciutat amb l'entorn natural. Avui s'ha presentat l'avanç del pla estratègic que preveu un escenari potencial, de possible futur, per sobre de la recomanació de l'OMS.

El consistori treballa en la línia d'aconseguir una ciutat sostenible i fer front als reptes de l'emergència climàtica. Per tal d'aconseguir-ho, s'ha diagnosticat l'estat de les zones verdes i blaves de Reus i les possibilitats d'expansió d'aquestes. 

Actualment, Reus compta amb gairebé 747.000 metres quadrats de zones verdes, gairebé 7 metres quadrats per habitant, mentre que el que la Organització Mundial de la Salut recomana és tenir-ne entre 10 i 15 per habitant. L'Avanç que s'ha presentat planteja un escenari potencial de 16,71 metres quadrats per ciutadà, que contempla les zones verdes qualificades com a sistemes d’espais lliures al planejament vigent no executades; i el seu desenvolupament depèn principalment dels propietaris privats dels terrenys.

L’avanç, finançat a través del Pla per a la Reactivació Econòmica i Social de Reus, assenta les bases del futur Pla estratègic de les zones verdes, a realitzar en una segona fase, a través d’un procés participatiu i en coordinació amb altres plans com Reus Horitzó 32, el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima, el Pla de Mobilitat Sostenible o el Pla d’Acció d’Urbanisme Feminista, entre d'altres.
 
L'Ajuntament s'ha presentat a una convocatòria de 8 milions d'euros dels fons europeus per subvencionar el projecte, però encara no s'ha donat cap resolució.

Hi ha un triple objectiu:

 • Recuperar l’aigua per al sistema de zones verdes urbanes.
 • Millorar la qualitat de la vida urbana i la salut mitjançant la inclusió social.
 • Fer front als efectes del canvi climàtic mitjançant la recuperació del paper estructural de les zones verdes.

Es planteja actuar en tres línies estratègiques:

 • Renaturalització del nucli urbà:.
 • Desenvolupament dels parcs no executats i amb potencial d’incorporar verd al nucli urbà.
 • Potenciar corredors verds en barrancs i rieres per a la reconnexió entre la ciutat i el paisatge agrari.

Propostes per tal d'assolir els objectius

Propostes ambientals

 • Recuperació dels sistemes urbans de drenatge sostenible i de l'aigua d'escorrentia; com ja s’està fent al passeig de la Boca de la Mina i al parc del Lliscament.
 • Aprofitament de les aigües de mines i pous, en la línia que ja està fent Aigües de Reus
 • Analitzar els balanç hídric i de matèria orgànica de les intervencions.
 • Afavorir la connectivitat física i ecològics entre les zones verdes, aprofitant els camins de l'aigua, més enllà de barrancs i rieres.
 • Introduir vegetació autòctona o adaptada de baix consum d'aigua i baix manteniment.
 • Promoure la incorporació del verd en l'edificació amb l'objectiu de naturalitzar els edificis.
 • Promoure la creació de refugis climàtics, més enllà dels espais qualificats d'espais lliures al planejament, incorporant espais qualificats d'equipaments, especialment parcel·les no edificades o d'ús intens con centres cívics o educatius.
 • Dissenyar el traçat de vies i camins des de l’interior de la ciutat fins la zona periurbana i l’entorn rural, com a connectors entre la ciutat i el camp; i establir punts clau com a portes d'accés.
 • Apostar per les energies renovables per assolir l’autoabastament en els serveis d’enllumenat públic, reg, tecnologies TIC, etc.

Propostes socials

 • Incrementar la renaturalització, en especial en les actuacions a vies d’accés a la ciutat i eixos cívics, prioritzant que les zones urbanes amb menys dotació de verd per habitant i menors índex d’habitabilitat. Els projectes del raval de Santa Anna i del carrer Ample van en aquest línia.
 • Estudiar junt amb el pla de mobilitat com minimitzar la circulació de vehicles i potenciar la vianalitat i ciclabilitat, i ampliar la renaturalització de les vies amb menys arbrat, reduint l’espai dedicat als vehicles motoritzats. El desplegament del Pla estratègic de la bicicleta permetrà fer un gran pas de gegant en aquesta línia.
 • Garantir l'accés a les zones verdes per a tota la ciutadania, oferint condicions de seguretat a les persones usuàries; i garantir especialment l'accessibilitat universal sense barreres arquitectòniques.
 • Incloure la perspectiva de gènere en la creació i gestió de les zones verdes, d’acord al Pla d’acció per a l’ordenació urbanística des de la perspectiva de gènere; així com la inclusió social, com hem fet amb el desplegament de les rajoles guia per a invidents.
 • Facilitar l'accés fàcil a peu, bicicleta, transport públic i VMP a les zones verdes, prioritzant-los en front dels vehicles motoritzats.
 • Incorporar dotacions adaptades a la diversitat funcional en equipaments de: jocs infantils, elements de salut i exercici, wc i canviadors públics.
 • Prioritzar la creació d’espais d’estada que fomentin l’ús de l’espai a persones grans, famílies, joves i infants.
 • Incorporar a la ciutat els ingredients necessaris per a potenciar entorns escolars, espais d'arribada i sortida, més habitables, sostenibles, inclusius i jugables.
 • Preveure la participació ciutadana tant en el desenvolupament del Pla Estratègic com en la proposta i implementació dels projectes d’actuació en les zones verdes i la renaturalització.

En aquest enllaç es pot accedir al resum de l'avanç.

Paraules clau:

Notícies relacionades