Back to top

Reus vol millorar els seus tràmits digitals

Des d'avui i fins al dia 7 d'octubre, la ciutadania pot explicar les seves experiències i propostes per millorar la interacció amb l'Ajuntament

L'Ajuntament de Reus ha iniciat avui mateix el procés de redacció d'una ordenança digital, és a dir, un mètode que permeti millorar els tràmits telemàtics entre el consistori i la ciutadania. Un procés pensat perquè els veïns i veïnes de la ciutat aportin propostes i suggeriments per tal d'oferir pluralitat de canals i maneres d'accedir a la digitalització.

Des d'aquest són conscients que no tothom té el mateix accés a les noves tecnologies, és per això que a través del portal de participació de l'Ajuntamentdes d'avui i fins al dia 7 d'octubre, la ciutadania pot explicar les seves vivències per tal de conèixer perspectives i també propostes per a millorar la interacció digital.

montserrat flores, flores, regidora participació

 Objectius del pla

 • Donar un nou impuls a la transformació digital de l’Ajuntament de Reus.
 • Adaptar l’actual normativa municipal, sobre tramitació administrativa, a les previsions contingudes a la LPAC i la LRJSP i la normativa reglamentària de desenvolupament.
 • Disposar d’una estructura organitzativa capaç d’impulsar i liderar la transformació digital.
 • Promoure l’ús de les eines i plataformes corporatives.
 • Millorar la prestació dels serveis públics a la ciutadania, mitjançant l’ús de noves tecnologies.
 • Regular el règim jurídic municipal aplicable a les relacions electròniques.
 • Regular la utilització dels mitjans electrònics, en l’àmbit de l’Ajuntament, per tal de possibilitar la consecució més eficaç dels principis de transparència administrativa, proximitat i servei als ciutadans i ciutadanes.
 • Garantir els drets i acomplir els deures que han de regir les relacions per mitjans electrònics de la ciutadania amb l’Ajuntament.
 • Fixar els principis generals per a l’impuls i el desenvolupament de l’administració electrònica i digital, en l’àmbit de l’Ajuntament.
 • Regular les condicions i els efectes jurídics de l’ús dels mitjans electrònics en la tramitació dels procediments administratius davant l’Administració municipal.
 • Garantir l’efectiva capacitació digital dels empleats públics municipals.

Paraules clau:

Notícies relacionades