Back to top

S'aprova la licitació de les obres de la Hispània

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Reus ha donat el vistiplau a la licitació de les obres de la Hispània, amb un contracte que sortirà pròximament per un import que supera els 22,5 milions d'euros.

La licitació de les obres del complex d'habitatge, equipament i aparcament de la Hispània es divideix en dos lots: precisament, la zona d'habitatge, equipament i aparcament; i la part de la instal·lació de l'aparcament. El lot 1 té bona part del pressupost, amb més de 19 milions i mig d'euros, i compta amb l'execució de les obres dels projectes de 48 habitatges, entre d'altres. Un contracte de durada màxima de 36 mesos des del moment de l'acta de replanteig i inici de les obres.

També es contempla que l'adjudicatari del lot porti a terme altres actuacions, com la redacció del projecte bàsic i executiu i l'execució de les obres de tres habitatges en règim de renda lliure al raval de Sant Pere i la redacció d'un projecte bàsic i executiu de les obres del bloc de 12 habitatges de protecció destinats a gestió privada.

El segon lot correspon a les instal·lacions de l'aparcament soterrat, que surt amb un pressupost de sortida que supera lleugerament els 3 milions d'euros. La durada màxima del contracte serà de 8 mesos des del moment de la finalització de l'estructura de formigó de l'aparcament.

Paraules clau:

Notícies relacionades