Back to top

S'aprova el Pla Local d’Educació de Reus

Identifica els principals objectius a aconseguir des del municipi en els propers cinc anys

El Ple de l’Ajuntament de Reus ha aprovat aquest divendres el Pla Local d’Educació que presenta una diagnosi a la ciutat des de la perspectiva educativa i alhora proposa unes línies d’acció que identifiquen els principals objectius a aconseguir des del municipi en els propers cinc anys.

Daniel Recasens, regidor d’Educació, ha manifestat que “la voluntat d’aquest Pla Local és oferir “una visió àmplia del concepte educatiu, allunyant-se del concepte reduccionista de l’educació entesa només en els centres educatius i en els espais formals d’educació, i incorporant la mirada de ciutat educadora, on els aprenentatges formen part de les persones al llarg de tota la seva vida i vinculats en tots els entorns, no només en aquells classificats com a educatius”.

La redacció del Pla Local d’Educació s’ha estructurat en 8 eixos:

  1. Equitat educativa. Garantir el dret a l’educació i promoure la igualtat d’oportunitats i la inclusió.
  2. Qualitat educativa. Promoure una oferta educativa diversa i de qualitat al llarg de la vida.
  3. Empoderament i participació en l’àmbit educatiu. Fer partícips i implicar en l’educació a les persones, les famílies i a tota la comunitat.
  4. Equipaments i espais educatius. Transformar les instal·lacions educatives i potenciar l’ús dels espais escolars.
  5. Ciutat educadora. Vincular educació i ciutat, potenciant l’entorn relacional i natural.
  6. Gestió i transversalitat. Gestionar els recursos interns i coordinar les diferents àrees municipals en matèria educativa.
  7. Cooperació interinstitucional i amb altres agents educatius. Recolzar la tasca educativa dels diferents agents educatius i col·laborar amb l’administració educativa i altres ciutats, tant d’àmbit nacional com internacional.
  8. Informació i comunicació. Oferir una informació de qualitat i actualitzada i diversificar canals d’informació.

Cada un d’aquests eixos ha fixat uns objectius i d’aquí les accions educatives que s’impulsaran durant els propers 5 anys, concretament pel període 2022-2027.

Paraules clau:

Notícies relacionades