Back to top

S'espera que surti a licitació el projecte Hispània la propera tardor

No es tracta només d'un projecte d'habitatge, sinó de ciutat

L’Ajuntament de Reus aprovarà la setmana que ve els projectes executius de l’edifici d’habitatges i equipament, i de l’aparcament subterrani de la Hispània. Els projectes d'urbanització i reparcel·lació ja estan aprovats, i ja s'està treballant en la fase de licitació, que es preveu per a aquesta tardor.

Amb la transformació urbana de la zona de la Hispània s'espera dinamitzar l'arc est de la ciutat, entre el centre i alguns equipaments com ara el Club Natació Reus Ploms, el Centre Cívic Llevant o el CAP Horts de Miró.

 

Habitatge amb protecció oficial, una aposta per la versatilitat

El projecte executiu de l’edifici d’habitatges preveu la creació de més de 8.100 m2 d’habitatge, dels quals 7.700 estan destinats a habitatge protegit i la resta, 400 m2, seran per a habitatge lliure. En total hi haurà 60 habitatges HPO (48 gestionats per l’Ajuntament, a través de REDESSA i 12 de gestió privada) i 3 habitatges de renda lliures.

Els 48 habitatges de lloguer social, tenen entre 2 i 3 habitacions, amb les següents característiques:

  • 18 habitatges de 65 m², amb 2 habitacions.
  • 18 habitatges de 55 m², amb 2 habitacions.
  • 12 habitatges de 75 m², amb  3 habitacions.

Estan previstos 3 edificis: el de gestió privada, de 3 plantes; i els de gestió pública, de 4 i 5 plantes.

El projecte s'ha treballat amb criteris de sostenibilitat i qualitat ambiental: s’han tingut en compte estratègies d’arquitectura passiva, per reduir la demanda energètica dels habitatges; s’han triat materials naturals i reciclables; i s’ha treballat la utilització d’energies renovables, com plaques solars i aerotèrmia.

Igualment, s'han tingut en compte criteris de convivència (es potencien els espais intermedis entre el carrer i l’habitatge i les zones comuns, que complementen els habitatges i es converteixen en una extensió dels mateixos) i la versatilitat.

Equipament públic encara per definir

El projecte preveu 1.100 m² d'equipaments, en un espai lluminós i polivalent que compta amb un exterior propi amb accés des de la plaça, la Riera d'Aragó i el carrer Josep M. Arnavat i Vilaró. Els usos del nou equipament encara estan per definir.

Nou aparcament subterrani amb 340 places

L’aparcament subterrani Riera tindrà 340 places distribuïdes en tres plantes. L’equipament es projecta totalment independent dels habitatges de les plantes superiors, tant en funcionament, horaris, gestió i instal·lacions.

  • 100 places al soterrani -1, 6 de les quals adaptades.
  • 115 al soterrani -2, 3 adaptades.
  • 124 al soterrani -3, 3 adaptades.

L’entrada i sortida de vehicles, es fa a través d’una rampa de doble carril situada a la Riera d’Aragó. Per a l'accés de vianants s’han definit 3 mòduls d’escales amb ascensors: Un al c/Josep Maria Arnavat i Vilaró, el segon al costat de l'entrada per la nova plaça que es crearà damunt de l’aparcament i el tercer proper al Raval de Sant Pere.

L’execució del projecte aprovat preveu la instal·lació de 10 places amb carregador per cotxe elèctric a la planta soterrani -1; si bé també es farà la preinstal·lació a 52 places al soterrani -1, 45 places al soterrani -2 i 54 places al soterrani -3.

Paraules clau:

Notícies relacionades