Back to top

S'inaugura el Parc de les Olors i el Jardí Agrari del Camp de la Boca de la Mina

La inauguració posa punt final al conjunt de les actuacions fetes en aquest espai emblemàtic de la ciutat, que es van iniciar l’octubre de 2019

Aquest dissabte 21 de maig s’han inaugurat oficialment els nous espais creats dins del projecte de millora i recuperació del passeig de la Boca de la Mina: el Parc de les Olors i el Jardí Agrari del Camp, amb els quals el passeig guanya prop de 18.500 m² de superfície de zona verda. La inauguració posa punt final al conjunt de les actuacions fetes en aquest espai emblemàtic de la ciutat, que es van iniciar l’octubre de 2019.

La inauguració ha anat a càrrec de l’alcalde de Reus, Carles Pellicer, la regidora d’Urbanisme i Mobilitat, Marina Berasategui, i la delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya al Camp de Tarragona, Teresa Pallarès, que han volgut posar de relleu l’impacte que ha tingut l’actuació al passeig pel que fa a la dinamització d’usos de l’espai, i l’impuls definitiu que suposarà l’activitat que es generarà al voltant dels dos nous espais inaugurats.

Parc de les Olors

L’actuació del Parc de les Olors va quedar enllestida dins de la primera fase dels treballs del Projecte de millora i recuperació del passeig de la Boca de la Mina, però no s’havia obert al públic fins ara per garantir el bon arrelament de la vegetació.

El Parc de les Olors, amb una superfície de 10.687 m², s’estructura al voltant de tres camins aromàtics connectats entre si amb franges de paviment ceràmic i sauló, seguint els mateixos criteris que en l’actuació del passeig. Al final de cada camí hi ha una petita zona d’estada per descansar i gaudir de les vistes sobre les zones aromàtiques, els prats mediterranis i el barranc del Molí.

parc de les olors boca de la mina

S’hi han plantat arbustives i herbàcies autòctones o al·lòctones, majoritàriament amb fulles aromàtiques i colors de floració intensos, que potencien la biodiversitat i estan adaptades a situacions de ple sol. La distribució, color, textura, tipologia i mida de la vegetació pretén ser endreçada i contrastada per emfatitzar les característiques de cada espècie vegetal, i també serveix d’atracció i refugi dels insectes pol·linitzadors i les papallones.

El parc forma part de la Xarxa de Parcs de les Olors de Catalunya, una associació que integra espais naturals visitables que ofereixen activitats relacionades amb les plantes aromàtiques i medicinals. En aquest sentit, tot i que ja s’han fet algunes activitats per a grups específics, majoritàriament estudiants i escolars, s’està treballant en la definició d’una programació d’activitats àmplia que permeti fer de l’espai una porta d’accés al coneixement de la natura, especialment al voltant de les espècies vegetades que hi ha plantades, entre les quals destaquen les aromàtiques.

Jardí Agrari del Camp

El Jardí Agrari del Camp s’ha plantejat com un espai educatiu que en el conjunt del passeig vol ser referència per a les activitats de coneixement del medi natural i vinculades a l’horticultura. És per aquesta raó que no és un espai accessible al públic general, exceptuant l’espai destinat a acollida de visitants que dona suport a les activitats programades al passeig. L’altre edifici que s’hi ha construït, l’aulari, està destinat íntegrament a espai d’aprenentatge vinculat a la zona dels horts.

El recinte del jardí, de 7.709 m² de superfície, es configura a partir de dos camins perpendiculars relligats des de la plaça de M. Àngels Ollé: el camí dels fruiters, paral·lel al passeig, amb 17 línies de plantacions d’arbres fruiters; i el camí dels horts, a la zona d’horts educatius, paral·lel a l’avinguda Saragossa. Des de la perspectiva de la plaça i del passeig, el jardí està enclotat 50 cm perquè pugui ser contemplat des de l’alçada de les capçades dels arbres.

Els horts educatius estan formats per 12 parcel·les separades per un paviment ceràmic que facilita l’accés per les dues bandes. La darrera, a tocar del correran, es destinarà a activitats de compostatge i recollida de residus.

jardí agrari del camp passeig boca de la mina

La zona d’estada ocupa l’esplanada en forma de L que recorre tot el perímetre exterior dels dos camins. S’hi han mantingut els arbres existents (especialment els pins que es van plantar el 2017 amb motiu del centenari de l’Escola Prat de la Riba) i s’han reforçat amb nou arbrat i vegetació. Pel que fa a la vegetació, s’ha optat per un espai de praderia, amb espècies autòctones i adaptades a les condicions climàtiques de la zona que definiran un paisatge canviant al llarg de les estacions: de l’herba alta amb floracions puntuals de la primavera fins a la sega a finals d’estiu. Es tracta d’una opció sostenible, tant pel que fa a consum hídric com a necessitats de cures de jardineria i tractaments fitosanitaris, que afavorirà la biodiversitat i la pol·linització, i que reforça la relació d'aquest nou espai amb el paisatge general del passeig i de l’entorn natural.

Activitats al voltant del passeig

Coincidint amb la inauguració del passeig el juliol de l’any passat, es va posar en marxa l’oferta de rutes saludables, amb tres circuits definits al voltant del passeig i de l'entorn proper que s’han anat dinamitzant amb l’organització d’esdeveniments específics i de visites guiades per a grups a càrrec de tècnics de Reus Esport i Lleure. Fins al mes d'abril, un total de 810 persones han participat en les diferents activitats, algunes adreçades al públic escolar.

Així mateix, es va editar un conjunt de cinc guies didàctiques elaborades a partir de les rutes culturals i de l’aigua que es van presentar a la comunitat educativa a finals de juliol, i que estan a disposició de la ciutadania en general des del web per realitzar activitats. Passat l’estiu es va posar en marxa una app específica del passeig que integra recursos digitals i activitats familiars gamificades, que va desenvolupar l’empresa Play&Go Experience, referent en aplicacions digitals i geolocalització de projectes turístics.  

Pel que fa a les rutes teatralitzades, el desembre passat es va iniciar la programació estable de la ruta cultural de la venedora d’anissos, de la qual se n’han fet ja 30 sessions, amb una assistència total de 703 persones fins al mes d’abril, i l’activitat “Poeta de l’aigua”, adreçada a famílies i persones amb diversitat funcional, de la que s’han organitzat 52 sessions, amb una assistència total de 1.094 persones. Totes dues rutes van a càrrec d’Ans Educació.

parc de les olors boca de la mina

Més recentment, utilitzant ja com a espai de trobada l’aula del Jardí Agrari, s’ha posat en marxa una programació d’activitats complementària adreçada a estudiants i escolars a càrrec de Còdol Educació centrada en la història, l’art modernista, les formes tradicionals de joc i de lleure, i els hàbits saludables.

Cal recordar també que en el marc del projecte del passeig de la Boca de la Mina s’han dut a terme accions de recuperació de la memòria ciutadana vinculada a aquest espai emblemàtic. Així, s’ha produït una sèrie de quaranta entrevistes a testimonis de persones que han compartit vivències i records.

Més enllà del projecte, com a actuacions complementàries, l’Ajuntament de Reus, a través d’Aigües de Reus, va realitzar obres de consolidació i modernització de l’espai de la Boca de la Mina, i hi va instal·lar l’escultura de la venedora d’anissos, obra de l’artista reusenca Mercè Bessó. Totes dues actuacions es van inaugurar el 9 d’octubre, coincidint amb l’acte d’homenatge a la pedagoga M. Àngels Ollé, que dona nom a la plaça de davant de l’Escola Mowgli.  

Cofinançat pels fons FEDER

L’Ajuntament de Reus va encarregar a la prestigiosa oficina d’arquitectura Batlle i Roig la redacció i direcció del projecte de millora i recuperació del passeig de la Boca de la Mina a partir dels avantprojectes realitzats pels serveis tècnics d’arquitectura i urbanisme de l’Ajuntament de Reus. El pressupost d’adjudicació del contracte va ser de 150.306,93 euros.

Pel que fa a les obres, l'Ajuntament de Reus va adjudicar-ne la primera fase a l'empresa Valoriza Servicios Ambientales SA per un import total de 2.051.407,36 euros. La licitació es va dividir en dos lots, un amb les obres del passeig de la Boca de la Mina (adjudicat per 1.562.862,35 euros), i el segon amb les obres del Parc de les Olors (488.545,01 euros).

La segona fase del Project, consistent en la construcció del Jardí Agrari, es va adjudicar a la UTE Accions Boca de la Mina (Acciona Medio Ambiente SA – Acciona Construcción SA) per un import de 757.313,70 euros.

Les obres ham comptat amb el cofinançat del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

Paraules clau:

Notícies relacionades