Back to top

S'inicia el període de preinscripció escolar

Avui comença el procés per a les etapes infantil i primària, i dimecres arrenca per a la secundària. Les preinscripcions es tanquen el 21 de març.

Des d'avui mateix i fins al dilluns 21 de març està oberta la preinscripció escolar del curs 2022-2023 per als alumnes del segon cicle d'educació infantil i primària, mentre que per entrar a l'ESO s'inicia el procés el dimecres 9 de març. A causa de la baixada de les ràtios que ha aprovat la Generalitat, s'han creat dos nous grups de P3, a les escoles General Prim i Sant Bernat Calbó.

Aquesta setmana arrenca el període de preinscripció per al curs vinent escolar. 954 nens i nenes accediran a P3 i a 1r de Primària, i en total, hi haurà una oferta de 48 grups amb una ràtio de 15, 20 o 23 places cadascun, que suposen un total de 982 places. 797 alumnes de 6è de Primària hauran de fer-la perquè no estudien a centres amb continuïtat.

L’oferta surt en funció de les necessitats d’escolarització per l’alumnat de 6è de primària i les seves adscripcions, de manera que els instituts públics surten amb una oferta de 4 o 5 grups i una ràtio diferenciada. Les escoles concertades amb continuïtat i l’Institut Escola Pi del Burgar també fan una oferta de places, ja que la ràtio de primària a ESO passa a ser de 25 a 30 places per grup de manera generalitzada.

L'oferta de tot Reus es pot consultar en aquest enllaç.

Normes de preinscripció i matrícula d'alumnes

El dilluns 28 de febrer es va publicar al DOGC la Resolució per la qual es van aprovar les normes de preinscripció i matrícula  d’alumnes en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics per al curs 2022-2023. En aquesta es recull com funciona el procés, el calendari de les diferents fases del procés, la documentació necessària, els criteris de prioritat l’ordenació de les sol·licituds i el procés d’assignació de places, la transparència i informació a les famílies o l’escolarització d’alumnat amb necessitats educatives específiques.

Les novetats d'enguany són canvis en els criteris de baremació:

  • Els germans passen a tenir 50 punts en lloc de 40 i pares/mares/tutors  treballadors al centre ja no tenen els mateixos punts, en tenen 10 de criteris complementaris (tindrien com a criteri general  els 20 de proximitat de domicili laboral si no viuen a la zona).
  • Els punts per discapacitat ara seran prioritaris, abans eren complementaris.
  • S'afegeix com a criteri complementari també: naixement per part múltiple, condició de víctima de violència de gènere o terrorisme i alumne en situació d'acolliment familiar.
  • Els criteris complementaris de família monoparental i nombrosa passen a diferenciar-se (fins ara s’obtenien punts per un o altre, no sumaven ambdós).

Una altra novetat és que les reserves de places per alumnat de necessitats educatives específiques es farà fins dos dies abans de la finalització de la llista d'espera, fins ara les places reservades passaven a ordinàries amb la publicació de la llista d'assignacions. 

Quant a les places inicials reservades per a l'alumnat de necessitats educatives específiques, a infantil se n'han reservat 2 per grup, i 3 a l'ESO. Respecte a la reserva de places, pot haver-hi canvis segons necessitats d’escolarització per garantir tant el que recull el Decret esmentat  com el Pacte contra la segregació escolar de Catalunya amb la finalitat de tenir una escolarització més equilibrada.
 
Al mes de juny es publicarà l'oferta definitiva i la llista amb les assignacions de places.

Paraules clau:

Notícies relacionades