Back to top

Tarragona, on la crisi econòmica tindrà més incidència

Des de la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial consideren que la demarcació tindrà un nivell de vulnerabilitat superior a la mitjana catalana davant la crisi del coronvirus
Sector hostelaria.

El Baix Penedès, el Baix Camp, el Priorat i el Tarragonès seran les comarques que patiran més fortament la crisi econòmica causada per la COVID-19.

Aquesta és la principal conclusió a la qual arriba la professora d'Economia de la URV, Mercedes Teruel, després d'analitzar el nivell de vulnerabilitat i els sectors predominants al territori.

Gràfic
Percentatge d’incidència de vulnerabilitat per comarques. Font: Elaboració de la URV a partir d’Anuari Econòmic de Catalunya.
 

El Baix Camp, entre les quatre comarques més perjudicades

De fet, explica que el Baix Penedès té el major índex de vulnerabilitat, del 21%, i el segueixen de ben a prop el Baix Camp, el Priorat i el Tarragonès, amb índexs de vulnerabilitat d’entre el 17 i 18%. No obstant això, el sector logístic té un elevat pes a les comarques de l’Alt Camp, i el sector de l’hostaleria també té una incidència elevada al Montsià, a més de les comarques ja identificades amb més risc de vulnerabilitat. Des de la Càtedra demanen polítiques de reactivació diferenciades.

Mercedes Teruel planteja opcions com incentius fiscals a les empreses dels sectors més afectats, per exemple.

Paraules clau:

Notícies relacionades