Back to top

El Tomb de Reus impulsa una BID·APEU "vital pel futur de la ciutat"

El Tomb de Reus dona el tret de sortida a la proposta d'una BID·APEU al centre de la ciutat. L'element més rellevant del projecte és la col·laboració de les associacions gremials, de les entitats veïnals, culturals, empresarials i esportives.

El Tomb de Reus ja ha presentat a l'Ajuntament el projecte "El Tomb BID·APEU", tenint en consideració la llei 15/2020. Es tracta d'una proposta d'àrea de promoció econòmica urbana, per tal de promoure un model de col·laboració publicoprivat que impulsi àrees de concentració de l'activitat econòmica. L'objectiu principal és consolidar un model de ciutat compacta i mediambientalment eficient, incrementant la competitivitat de les empreses i afavorint la creació d'ocupació. Actualment, es troben impulsant una campanya de promoció per donar a conèixer el projecte. Les funcions del "Tomb BID·APEU" són: 

 1. Impulsar l'activació urbana, turística, comercial o industrial.
 2. Organitzar esdeveniments i activitats de dinamització.
 3. Captar inversions i reduir el nombre de locals buits.
 4. Millorar la neteja, senyalització, decoració i il·luminació.
 5. Gestionar serveis de forma compartida (logística o digitalització).
 6. Reforçar la seguretat dels espais públics i dels establiments. 

L'àrea que contempla el projecte coincideix amb El Tomb als estatuts i inclou gairebé 1.000 locals. D'aquests, un 85% estan actualment actius. 

Dels 1.000 establiments:

 • 45% Comerç
 • 15% Hostaleria
 • 10% Bellesa
 • 15% Serveis
 • 15% Buits

Els locals anteriors es troben agrupats en les 4 zones següents:

 • El Mercat
 • Galeries Quer
 • El Pallol
 • Galeries Nou Centre

El finançament

El finançament contempla diferents nivells d'inversió amb una mitjana d'aportació de 300€. 4 nivells d'inversió segons els tipus de carrers i 6 nivells d'inversió segons les superfícies previstes a la llei. D'aquesta manera, es poden executar iniciatives d'interès general per dinamitzar la zona. Els projectes normals (finançats amb els ingressos dels locals) contemplen la visibilitat de marca i experiències, espai El Tomb, formacions i ajuda a persones i negocis, despeses generals i provisions estatutàries. En canvi, els projectes extraordinaris són finançats amb els ingressos provinents d'altres fonts com subvencions, patrocinis o donacions. 

Les votacions

El calendari proposat contempla treballar progressivament amb l'objectiu de votar durant aquest mateix any, abans de la campanya de Nadal, o bé el 2023, després del primer diumenge de rebaixes d'hivern. 

Paraules clau:

Notícies relacionades