Back to top

Tornen les ajudes per pagar els rebuts de l'aigua, la brossa, l'IBI i els guals a Reus

L'Ajuntament de Reus torna a destinar més de 200.000 euros perquè aquelles persones amb situacions econòmiques desfavorables puguin pagar els rebuts de l'aigua, la brossa, l'IBI i els guals. El consistori obrirà a finals de setmana la convocatòria i les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de setembre.

Després que la setmana passada l'Ajuntament de Reus presentés una línia d'ajuts per combatre la pobresa energètica, aquest dilluns, 3 de maig, el consistori reusenc ha presentat 4 línies més d'ajuts amb un pressupost inicial de 219.700 euros, ampliables fins als 327.700 euros.

Les 4 línies d’ajuts

Subvencions per al foment al servei públic de proveïment i sanejament d’aigua potable

La quantitat a percebre s’estableix en funció de l’import satisfet per la factura emesa des dels mesos de gener a setembre i com a màxim, les següents quantitats:

  • Per a unitats familiars d’un sol membre, 70 euros de l’import anual pagat.
  • Per a unitats familiars de 2 membres, 100 euros de l’import anual pagat.
  • Per a unitats familiars superiors a 2 membres, 140 euros de l’import anual pagat.

Subvencions per a les persones que concorren en una determinada situació de mobilitat

S’estableixen 2 nivell de subvenció:

  • Una quantitat equivalent al 50% de la taxa per a l’entrada de vehicles a través de les voreres.
  • Del 80%, quan el beneficiari de la subvenció o algun dels membres de la seva unitat familiar que convisqui amb ell, acrediti una disminució amb un grau superior al 65%.

Ajuts de la taxa municipal per la recollida domiciliària d’escombraries i residus sòlids urbans.

La quantia de l’ajut serà l’equivalent al 80% de la taxa per recollida d’escombraries de l’any en curs pagada pel beneficiari de la subvenció.

Ajut per al foment del manteniment d’un habitatge en propietat

La quantitat a percebre serà l’equivalent al 25% de la quota de l’Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana. Quan el rebut de l’IBI tingui una bonificació prevista en les ordenances municipals, la quota bonificada sumada a la subvenció concedida no podrà ser mai superior al 90% del rebut.

Més de 2.000 sol·licituds durant el 2020

Al llarg del 2020, l'Ajuntament de Reus va rebre 2.161 sol·licituds per pagar els rebuts de l'aigua, la brossa, l'IBI i els guals. D'aquestes 1.536 ja han estat resoltes i un 75,5% s'han tancat de manera favorable. 

Les sol·licituds s'han de presentar abans del 30 de setembre 2021

Enguany, i tenint en compte que fa més d'un any que arrosseguem la pandèmia de la Covid-19, s'espera un augment de les sol·licituds. 

A finals de setmana s'obrirà la convocatòria d'aquestes ajudes, així com les de la pobresa energètica, i les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de setembre.


optiques visio

 

 

Paraules clau:

Notícies relacionades