Back to top

Últims dies per optar a un hort urbà a Reus

Els criteris de selecció tenen en compte la proximitat dels sol·licitants als horts, els ingressos i l'edat, ja que els majors de 60 anys tindran més punts a l'hora de resoldre la convocatòria

Fins al dia 14 de gener hi ha temps per optar a un hort urbà a Reus. L'Ajuntament ha obert la convocatòria per adjudicar les llicències per a l'ús dels 23 horts urbans de titularitat municipal ubicats al raval de Sol i Vista, i els 10 al carrer de Magda Folch i Solà, al barri Gaudí. 

Òscar Subirats, regidor de Salut i Ciutadania afirma que “amb aquesta convocatòria posem a disposició de la ciutadania el conjunt d’horts urbans municipals de què disposa la ciutat. L’activitat vinculada amb els horts urbans pren especial relleu en el context actual perquè fomenta pràctiques saludables molt rellevants i necessàries per millorar la salut: activitat física, millora d’hàbits alimentaris amb el consum d’aliments frescos; així com beneficis directes en el seu benestar emocional". Alhora, segons afegeix el regidor de Salut i Ciutadania, "els horts urbans generen espais relacionals que promouen la cohesió social”.

La convocatòria es va publicar al BOPT del 21 de desembre passat. Els criteris de selecció tenen en compte la proximitat dels sol·licitants als horts (amb més puntuació per als veïns del barri), els ingressos (amb més puntuació per als sol·licitants de menys ingressos); i l'edat, ja que els majors de 60 anys tindran més punts a l'hora de resoldre la convocatòria.

D'acord amb el reglament que regula l'ús dels horts, aquests espais es destinaran exclusivament al conreu agrícola amb destinació a l’autoconsum. Excepcionalment, es podran cedir productes de l’hort a entitats sense ànim de lucre per finalitats socials o benèfiques. Les llicències d’ús privatiu de cadascun dels horts s’atorgaran per un període de 3 anys, prorrogable per dues anualitats més.

Presentar la sol·licitud

Les persones interessades han de fer la sol·licitud a través dels tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Reus que es detallen a continuació:

Paraules clau:

Notícies relacionades