Back to top

Una travessera de Miami Platja suspèn l'auditoria del RACC

El club automobilístic justifica la valoració per la manca de regulació del trànsit i la falta d'elements que ajudarien a disminuir la perillositat de la travessera. La titularitat d'aquest tram de via urbana pertany a l'Estat però es troba en vies de traspàs a l'àmbit municipal
Una imatge de la travessera a l'entrada de Miami Platja

41,5 sobre 100 o bé dues estrelles de cinc. És la puntuació que ha obtingut el tram de la carretera N-340 entre els quilòmetres 1.129 i 1.132, just a l'entrada del nucli de Miami Platja, en la cinquena auditoria de travesseres del RACC.

L'estudi del club automobilístic sobre la xarxa viària de Catalunya no aprova alguns factors essencials d'aquest sector de la via, com ara la mobilitat, la seguretat viària i l'adequació urbana. En aquest sentit, justifica la seva valoració per la falta d'elements que organitzin la circulació i denotin l'entrada en un espai urbà, per exemple una rotonda o un semàfor. "S'ha desviat gran part del trànsit cap a l'autovia però el problema és que aquest tram es continua veient com una carretera de pas i el conductor no identifica que entra en una població", explica el responsable del RACC a Tarragona, David Marcet.

A més, de l'estudi del RACC es dedueix la necessitat de passos de zebra i d'ampliar els vorals de la carretera i senyalitzar-hi un carril per a bicicletes, donada la proximitat amb la zona dels càmpings i l'intensitat de vianants i ciclistes que hi circulen. En aquest sentit, el document destaca que un de cada cinc accidents mortals que es produeixen a Catalunya, té lloc en una travessera d'aquestes condicions. "Les travesseres ens causen el 20% de la mortalitat a les carreteres i normalment són sinistres amb vianants i ciclistes", remarca Marcet.

Dels cinc trams que s'han analitzat a la demarcació de Tarragona, el de Miami Platja és el tercer en valoració però no arriba al 50% de la qualificació. Segons el RACC, la titularitat de la travessera és de l'Estat però assegura que s'estan realitzant els tràmits pertinents per traspassar-la a competència municipal.

Paraules clau: