Back to top

Vandellòs II realitza una aturada no programada per una fuita d'aigua

El Consell de Seguretat Nuclear (CSN) ha precisat que els valors de la fuita s'han mantingut en 'tot moment en valors inferiors als que estableixen les Especificacions Tècniques de Funcionament'
Vandellòs II realitza una aturada no programada per una fuita d'aigua del sistema de refrigeració del reactor

La central nuclear Vandellòs II ha iniciat la seqüència de parada no programada després que els seus responsables hagin detectat una fuita d'aigua del sistema de refrigeració del reactor. El CSN ha precisat que els valors de la fuita, amb un valor mitjà de 19 litres per hora, s'han mantingut "en tot moment en valors inferiors als que estableixen les Especificacions Tècniques de Funcionament" per a fuites no identificades -227 litres per hora-.

L'organisme apunta també que els sistemes de seguretat de la planta han funcionat "en tot moment en la forma prevista del seu disseny". L'empresa titular de la planta atòmica, ANAV, ha notificat cap a tres quarts de 2 del migdia l'incident. Segons el comunicat difós per la societat gestora, els tècnics han observat un petit increment de cabal de l'aigua recollida als embornals de l'edifici de contenció.

Amb l'objectiu de facilitar que es donin les condicions adequades per a permetre l'accés a l'interior de l'edifici i caracteritzar la fuita així com determinar les accions posteriors, s'ha portat la planta a mode 3 –espera calenta-. D'acord amb el CSN i ANAV, l'incident no ha tingut conseqüències per a les persones ni el Medi Ambient i ha estat de classificat com a nivell 0 preliminar en l'Escala Internacional de Successos Nuclears i Radiològics (INES).