Back to top

El govern treu pit d'un pla d'inversions de 25 milions d'euros repartit entre totes les àrees

Destaquen l'absència de grans projectes que s'enduguin bona part del pressupost

Després de presentar el Pla d'Acció Municipal, el pressupost i les ordenances fiscals, el govern de Reus ha anunciat, aquest dimecres, el pla d'inversions per al 2024, el darrer dels documents que consideren pilars bàsics per al funcionament de l'Ajuntament i de la ciutat. El defineixen com a "històric" perquè té una dotació econòmica de 25,3 milions d'euros, concretament, de 25.305.281,28 euros. Es divideix entre els 17.001.186,44 euros per a les inversions de l'Ajuntament pròpiament dit, i 8.304.094,84 euros per a les de les empreses municipals.

L'equip encapçalat per l'alcaldessa Sandra Guaita ha volgut deixar clars dos missatges: que qualifiquen el pla d'inversions d'històric i que no està directament vinculat amb la pujada d'impostos. El govern ha insistit que les inversions són possibles per la bona feina feta en tots els àmbits, especialment a l'hora de planificar i organitzar la despesa municipal. És a dir, que l'esforç que es reclama a la ciutadania és compartit pel consistori.

El govern reivindica un pla "transversal i transformador"

Guaita ha afirmat que "hem de fer coses noves i ambicioses, i ha de ser de la  mà de la ciutadana, que és qui ens ho reclama". Assegura que "ens reclamen aquesta transformació de la ciutat i ens ho han reclamat a tot l'equip de govern, i per això ho hem volgut posar dins del pressupost municipal". L'alcaldessa ha sentenciat que "invertim per transformar la vida de les persones transformant la ciutat".

El segon titular que ha volgut transmetre el govern és l'absència de grans projectes que s'enduguin una part important del pressupost de 25,3 milions d'euros. És a dir, que s'ha dissenyat amb la idea de repartir les inversions entre totes les àrees de l'Ajuntament. El regidor cap de Serveis Generals, Hisenda i Bon Govern, Manel Muñoz, ha explicat que "no concreta l'esforç en una única acció singular, sinó que té una visió àmplia i transversal de les necessitats d'inversió que té Reus".

Al pla d'inversions hi figuren projectes d'anteriors mandats, com les reformes del Carrilet i el carrer Ample, o projectes com el del barri del Carme o la Hispània. El pavelló del Molinet comptarà amb 850.000 euros d'inversió i la voluntat de tornar a incloure la Generalitat en el projecte, i la reforma necessària al teatre Bravium, més d'un milió d'euros.

Amb partides similars es cobriran apostes com el pas subterrani de la futura estació de Bellissens, la renaturalització de camins i rieres o l'expansió de Reus Energia. Pel que fa a nous projectes, al pla d'inversions hi figura la millora de l'accessibilitat i l'eficiència energètica dels habitatges del barri Fortuny, amb 1,3 milions d'euros, la reforma i la compra d'habitatges per destinar-los a lloguer social, o una nova escola bressol, adjacent a l'Eduard Toda, amb un milió d'euros de pressupost. El pla d'inversions anunciat aquest dimecres es concreta, per part del govern, en els punts següents.

 • Habitatge

Inversions per a l’ampliació del parc d’habitatge social amb accions de reforma i rehabilitació d’habitatges; i compra directa d’habitatges. (610.000 euros)

Millora de la qualitat del parc d’habitatges de la ciutat. Intervenció al barri Fortuny en el marc del projecte Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (1.388.690 euros)

 • Educació

Incrementar les places públiques d’educació 0-3, amb la nova Escola Bressol Municipal, que es construirà annexa a l’escola Eduard Toda. (1.000.000 euros).

Començar a executar les actuacions previstes al Pla de manteniment i millores a les escoles. (300.000 euros)

 • Via pública

Donar resposta a les demandes de manteniment i posada al dia de la via pública (2,1 milions d’euros): parc i jardins (300.000 euros), enllumenat públic (200.000 euros), mobiliari urbà (100.000 euros), jocs infantils (100.000 euros), pla director de polígons industrials (300.000 euros) i una històrica inversió anual en el pla d’asfaltat (1,1 milions d’euros).

Primer passos per a la transformació del carrer Astorga en un eix cívic. (80.000 euros)

Continuar amb la transformació en zona de vianants del carrer Ample i entorn, amb la fase que inclou la intervenció al mateix carrer Ample i a la plaça de Pintor Fortuny (1.308.206 euros)

 • Mobilitat sostenible

Desplegament de la xarxa de carril bici amb la construcció del tram del carrer de Recasens i Mercader (350.000 euros).

Execució d’obres previstes al Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible (300.000 euros)

Construcció de l’estació de Bellissens i el pas de ciutat, en col·laboració amb el ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (1.238.992 euros)

 • Renaturalització

Desenvolupament del projecte d’actuacions per a la renaturalització i la resiliència de la ciutat, RENATUReus, cofinançat amb ajuts Next Generation (1.839.689 euros)

Actuacions de millora de rieres i la xarxa de camins, inclòs al camí de la Francesa (380.000 euros)

 • Seguretat

Millores en la seguretat ciutadana, viària i protecció civil (469.000 euros)

 • Transformació urbanística

Avançar en la transformació urbanística d’àmbits de la ciutat com el Carrilet (244.910 euros) i el barri del Carme (223.850 euros).

Revisió del Catàleg de Patrimoni (80.000 euros)

 • Equipaments culturals

Donar compliment al conveni amb l’arquebisbat per dotar la ciutat del tercer teatre de gestió municipal amb la rehabilitació de l’equipament del carrer de la Presó (1.174.067 euros)

 • Administració electrònica

Avançar en el desplegament de l’administració electrònica amb una millora de la gestió interna que ha de revertir en un millor servei a la ciutadania, amb una nova plataforma de gestió d’expedients (300.000 euros)

 • Reus Esport i Lleure

Construcció del pavelló del Molinet: 850.000 €
Execució del Pla de manteniment i millores als equipaments esportius municipals: 550.000 €

 • Reus Mobilitat i Serveis

Projecte Àrea Riera Miró: 300.000 €

 • Reus Serveis Funeraris

Millores al Tanatori i a la flota de vehicles: 496.122 €

 • Centre MQ

547.929 euros en obres, equipaments, instal·lacions i informàtica

 • Redessa

Estalvi energètic Mas Bertran I: 49.972 €
Climatització viveristes 550.000 €
CEPID 1: 74.000 €

 • Reus Promoció

Gaudí Centre: 150.681 €

 • Reus Cultura

Renovació de peces de diversos elements de la Festa Millor i millores a les biblioteques i adquisició de fons bibliogràfic: 83.550 €

 • Reus Energia

Instal·lació de plaques solars en equipaments municipals (1,47 M€)

 • Aigües de Reus

Actuacions per fer front a escenaris de sequera, com la recuperació pous o renovació de la xarxa d’aigua (1,49 M€)

 • Reus Transport Públic

Millores del servei i horaris Reus Transport. 675.000 €

Paraules clau:

Notícies relacionades