Back to top

Càtedra UNESCO d'Habitatge | Universitat Rovira i Virgili

La Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili va ser creada pel Consell de Govern de la Universitat l'11 de juliol de 2013. Té com a objectiu crear una plataforma estable en recerca, docència i transferència de coneixements en matèria d'habitatge des d'un punt de vista interdisciplinari i internacional. És la primera Càtedra UNESCO d'habitatge del món.


CAPÍTOL 13: La reforma dels contractes de lloguer 

Elga Molina, investigadora de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, ens explica els principals canvis d'aquesta nova reforma dels contractes de lloguer. 


CAPÍTOL 12: 5 anys de la posada en marxa de la Càtedra UNESCO d'Habitatge

Sergio Nasarre, director de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, fa balanç dels 5 anys de trajectòria de la Càtedra. 


CAPÍTOL 11: El dret de l'habitatge davant de situacions de discapacitat 

Andrés Labella, investigador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, ens explica el nivell d'accessibilitat als habitatges i les noves fórmules que s'estan treballant per construir una societat inclusiva


CAPÍTOL 10: Protecció davant la pèrdua d'habitatge

Sergio Nasarre, director de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, ens explica en quines situacions la llei s'incompleix en matèria d'habitatge i quina protecció tenim davant la pèrdua del nostre pis o casa.  


CAPÍTOL 9: Masoveria urbana 

Rosa Maria Garcia, investigadora de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili i doctora en dret civil, ens explica què és la masoveria urbana, quanta gent l'utilitza al territori i quins detalls s'han de tenir en compte quan es fa el contracte. 


CAPÍTOL 8: Habitatge i turisme 

Núria Lambea, investigadora de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, ens explica quina evolució han fet els habitatge turístics, en quins punts del territori es concentren i quins avantatges i inconvenients tenen. 


CAPÍTOL 7: Crowdfunding immobiliari 

Rosa Maria Garcia, investigadora de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili i doctora en dret civil, ens explica què és el crowdfunding immobiliari i com s'ha desenvolupat aquest micromecenatge. 


CAPÍTOL 6: Hoffice i d'altres formes d'habitatge col·laboratiu 

Sergio Nasarre, director de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, ens explica què és l'habitatge col·laboratiu, una mesura que va sorgir arran de la crisi de 2007. 


CAPÍTOL 5: Propietat temporal i propietat compartida

Gemma Caballé, investigadora predoctoral de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, ens explica què són i quines diferències hi ha entre la propietat temporal i la propietat compartida. 


CAPÍTOL 4: El lloguer com a forma de tinença a Europa 

Elga Molina, investigadora de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili i doctora en Dret Civil, ens explica per què el lloguer és tinença i en fa una comparació amb l'equilibri entre propietari i llogater que hi ha a països com Alemanya, Àustria i Suïssa. 


CAPÍTOL 3: Habitatge social a Europa

Núria Lambea, investigadora de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, ens explica què és l'habitatge social, de què depen, com s'hi pot accedir i quines són les fonts de finançament. 


CAPÍTOL 2: Mediació immobiliària

Emma López Solé, mediadora en dret privat de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, ens explica què és la mediació immobiliària i en quin punt s'introdueix aquest sistema quan hi ha un conflicte. 


CAPÍTOL 1: Hipoteca inversa

Què és una hipoteca inversa? Quines condicions s'han de donar per poder contractar una hipoteca d'aquest tipus? Héctor Simón Moreno, doctor en dret civil i investigador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili ens explica tots els detalls.