Back to top

Càtedra UNESCO d'Habitatge | Universitat Rovira i Virgili

La Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili va ser creada pel Consell de Govern de la Universitat l'11 de juliol de 2013. Té com a objectiu crear una plataforma estable en recerca, docència i transferència de coneixements en matèria d'habitatge des d'un punt de vista interdisciplinari i internacional. És la primera Càtedra UNESCO d'habitatge del món.

CAPÍTOL 33: Estalvi programat per la compra d'un habitatge

En alguns països els joves retenen una part del seu salari des que comencen a treballar. L'objectiu d'aquest estalvi, retingut en una entitat bancària com si es tractés d'un pla de pensions, és acumular capital per fer front a l'entrada de la compra d'un habitatge. En parlem amb la investigadora de la Càtedra d'Habitatge de la URV, Maridalia Rodríguez Padilla

CAPÍTOL 32: La propietat horitzontal

Parlem del nou model de suports de la legislació civil i processal i descobrim quina és la seva relació amb els edificis en règim de propietat horitzontal amb Andrés Labella, de la Càtedra d'Habitatge de la URV

CAPÍTOL 31: L'habitatge assequible

Parlem de l'accés a l'habitatge assequible amb la doctora Núria Lambea Llop, que ens explica que, davant l'elevat preu dels lloguers, s'està treballant en promoure uns habitatges assequibles entre la població. Aquest projecte vol equilibrar els ingressos dels inquilins amb els preus dels immobles i del seu manteniment (llum, aigua...). 

CAPÍTOL 30: El projecte de Housing+

Coneixem el projecte de Housing+ de la mà de la investigadora postdoctoral de la Càtedra d'Habitatge de la URV, la doctora Gemma Caballé Fabra.

CAPÍTOL 29: Què va passar a les residències?

La professora Blanca Deusdad explica a Canal Reus quins han estat els factors socials, més enllà dels sanitaris, que han comportat una elevada mortalitat a les residències per a la gent gran de Catalunya i d'arreu d'Europa. Proposa una llei de la gent gran per tal de protegir el col·lectiu com passa amb la infància i l'adolescència.

CAPÍTOL 28: Llars compartides

Parlem de les llars compartides amb la doctora Milenka Villca Pozo, professora de Dret Financer i Tributari de la URV, que ens parlarà de què són i quines obligacions tenen els propietaris d'aquests habitatges.

>

CAPÍTOL 27: Tributació de l'habitatge

La subdirectora de la Càtedra UNESCO d'habitatge de la URV, Estela Rivas, ens detalla què paguem quan comprem o lloguer un habitatge. D'aquí també extreu conclusió de què ens pot suposar més beneficiós en clau d'impostos.

CAPÍTOL 26: La mediació, l'eina imprescindible per a la resolució de conflictes veïnals

Parlem amb Emma López, investigadora. Aquest 21 de gener es commemora el dia europeu de la mediació. Des del passat mes de novembre, el codi civil català contempla aquest procés voluntari com el primer dels arguments per abordar una situació conflictiva en l'àmbit de la llar i amb la comunitat de veïns, abans de poder interposar cap denúncia.

CAPÍTOL 25: Habitatges Col·laboratius

Parlem amb la doctoranda María Paula Rodríguez dels habitatges col·laboratius. Què són? Com s'estan implementant al territori? Es tracta d'un model d'habitatge que s'ha consolidat en països europeus com Dinamarca.

CAPÍTOL 24: La COVID i el sensellarisme 

La doctora Núria Lambea assegura que les administracions han aconseguit donar cobertura a les persones que no tenen llar durant la pandèmia. Ara falta veure fins a quin punt aquestes mesures tindran continuïtat després de la COVID.

CAPÍTOL 23: La nova llei del lloguer

El doctor Héctor Simón explica que la nova llei que limita el preu dels lloguers a Catalunya no necessàriament ha de tenir un efecte positiu. En d'altres països, aquesta mesura, ha acabat comportant un encariment del preu dels lloguers per vies indirectes. Assegura que el gran problema del país és la manca d'habitatge protegit.

CAPÍTOL 22: Les xarxes de suport han arribat per quedar-se?

La investigadora de la Càtedra UNESCO de la URV, Gemma Caballé, reflexiona al voltant de les xarxes de suport que s'han creat entre veïns arran de la pandèmia. Proposa que els administradors de finques exerceixin el lideratge d'aquestes relacions d'ajuda.


 CAPÍTOL 21: Dret de l'habitatge i dret de la discapacitat

L'investigador de la Càtedra d'Unesco d'Habitatge Andrés Labella ens parla del marc jurídic de dos drets estretament vinculats: el de l'habitatge i el de la discapacitat.  


CAPÍTOL 20: El lloguer

Fem una mirada cap al món immobiliari, concretament el dels lloguers, amb la investigadora de la Càtedra Unesco d'Habitatge de la URV Rosa Maria Garcia Teruel.


CAPÍTOL 19: Crèdit hipotecari

L'investigador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la URV, Héctor Simon, ens parla de l'aplicació de la nova llei de contractes de crèdit immobiliari. Una normativa que va entrar en vigor a meitats d'any i que busca millorar la protecció dels consumidors que adquireixen habitatges d'ús residencial.


CAPÍTOL 18: Estat de la intermediació immobiliària

Quina és la tasca de la intermediació immobiliària? És fàcil detectar si un API (Agent de la Propietat Immobiliària) no és aconsellable o no ens ha assessorat correctament? En parlem amb Gemma Caballé, investigadora de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili. 


CAPÍTOL 17: La situació actual de l'habitatge social 

En quina situació es troba ara mateix l'habitatge social a Catalunya respecte la Unió Europea? S'està fomentant la construcció de l'habitatge social? En parlem amb Núria Lambea, investigadora de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili. 


CAPÍTOL 16: Mediació en el món de l'habitatge

Des de quan s'utilitza la mediació en el món de l'habitatge? És una pràctica nova? S'utilitza sovint? En parlem amb Emma López, coordinadora del Postgrau en Resolució de Conflictes i Mediació. 


CAPÍTOL 15: Les criptomonedes i l'habitatge

Rosa Maria Garcia Teruel, investigadora de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, explica l'auge de la compra-venda d'habitatges amb criptomonedes.


CAPÍTOL 14: Ocupació il·legal d'immobles

Héctor Simón, investigador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, parla sobre ocupació il·legal d'immobles i la protecció dels propietaris.


CAPÍTOL 13: La reforma dels contractes de lloguer 

Elga Molina, investigadora de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, ens explica els principals canvis d'aquesta nova reforma dels contractes de lloguer. 


CAPÍTOL 12: 5 anys de la posada en marxa de la Càtedra UNESCO d'Habitatge

Sergio Nasarre, director de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, fa balanç dels 5 anys de trajectòria de la Càtedra. 


CAPÍTOL 11: El dret de l'habitatge davant de situacions de discapacitat 

Andrés Labella, investigador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, ens explica el nivell d'accessibilitat als habitatges i les noves fórmules que s'estan treballant per construir una societat inclusiva


CAPÍTOL 10: Protecció davant la pèrdua d'habitatge

Sergio Nasarre, director de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, ens explica en quines situacions la llei s'incompleix en matèria d'habitatge i quina protecció tenim davant la pèrdua del nostre pis o casa.  


CAPÍTOL 9: Masoveria urbana 

Rosa Maria Garcia, investigadora de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili i doctora en dret civil, ens explica què és la masoveria urbana, quanta gent l'utilitza al territori i quins detalls s'han de tenir en compte quan es fa el contracte. 


CAPÍTOL 8: Habitatge i turisme 

Núria Lambea, investigadora de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, ens explica quina evolució han fet els habitatge turístics, en quins punts del territori es concentren i quins avantatges i inconvenients tenen. 


CAPÍTOL 7: Crowdfunding immobiliari 

Rosa Maria Garcia, investigadora de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili i doctora en dret civil, ens explica què és el crowdfunding immobiliari i com s'ha desenvolupat aquest micromecenatge. 


CAPÍTOL 6: Hoffice i d'altres formes d'habitatge col·laboratiu 

Sergio Nasarre, director de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, ens explica què és l'habitatge col·laboratiu, una mesura que va sorgir arran de la crisi de 2007. 


CAPÍTOL 5: Propietat temporal i propietat compartida

Gemma Caballé, investigadora predoctoral de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, ens explica què són i quines diferències hi ha entre la propietat temporal i la propietat compartida. 


CAPÍTOL 4: El lloguer com a forma de tinença a Europa 

Elga Molina, investigadora de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili i doctora en Dret Civil, ens explica per què el lloguer és tinença i en fa una comparació amb l'equilibri entre propietari i llogater que hi ha a països com Alemanya, Àustria i Suïssa. 


CAPÍTOL 3: Habitatge social a Europa

Núria Lambea, investigadora de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, ens explica què és l'habitatge social, de què depen, com s'hi pot accedir i quines són les fonts de finançament. 


CAPÍTOL 2: Mediació immobiliària

Emma López Solé, mediadora en dret privat de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, ens explica què és la mediació immobiliària i en quin punt s'introdueix aquest sistema quan hi ha un conflicte. 


CAPÍTOL 1: Hipoteca inversa

Què és una hipoteca inversa? Quines condicions s'han de donar per poder contractar una hipoteca d'aquest tipus? Héctor Simón Moreno, doctor en dret civil i investigador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili ens explica tots els detalls.