Back to top

El CAT reactiva les obres i licitacions suspeses pel coronavirus

El Consorci d’Aigües de Tarragona ha reprès les licitacions que tenia en curs de diverses obres i serveis per un import de prop de 19 milions d'euros
cat

El Consorci d’Aigües de Tarragona ha reprès les licitacions que es trobaven suspeses i n’ha iniciat de noves, d’acord amb allò establert a la disposició addicional 8a del DL 17/2020, publicat al BOE el passat dia 6 de maig, on es va donar via lliure a la represa dels procediments de contractació així com a la posada en marxa d’altres procediments nous, sempre que en tots els casos la tramitació es faci per mitjans electrònics.

Millora de la seguretat i garantia del subministrament d'aigua

Pel que fa a les licitacions ja iniciades abans de l’aturada de l’activitat per l’emergència sanitària a mitjans de març i d’altres suspeses en el seu inici, el CAT ha reprès les licitacions d’obres i serveis per un import total de 18.725.604€, corresponents a part de les actuacions de la subvenció directa de l’Agència Catalana de l’Aigua aprovada a començaments d’aquest 2020 per acord de Govern de la Generalitat de Catalunya.

Els objectius d’aquests projectes que es reprenen són per a la millora de la seguretat i de la garantia del subministrament i per a la millora de la qualitat de l’aigua. Aquesta darrera actuació, a licitar en forma de concurs de projecte i obra, preveu un tractament de desinfecció mitjançant llum ultraviolada amb un import de 4.058.038 €.

En la mateixa línia, el Consell d’Administració d’aquest mes de maig té previst iniciar el procés de licitació de diversos contractes de serveis, alguns d’ells plurianuals, amb un import total de licitació de més de 13 M€.

D’altra banda, aquesta setmana s’avancen els pagaments de factures per tal que diferents proveïdors del CAT puguin disposar de major liquiditat en el sistema i fer front a la situació econòmica que està comportant aquesta crisi sanitària. L’import d’avançament de factures és d’aproximadament 1,85 M€.

Estrictes normes de seguretat

El CAT vetllarà perquè la reactivació de l’activitat es faci sempre sota unes estrictes normes de seguretat i de prevenció de riscos. De fet, s’ha elaborat un document on es recullen les mesures preventives i organitzatives davant la COVID-19 que són d’obligat compliment pel personal del CAT i les empreses contractistes i subcontractistes, amb la voluntat de continuar prestant un servei essencial com és el del subministrament d’aigua potable.

canalreus a telegram

Paraules clau:

Notícies relacionades